ירידה של 36% בהכנסות אנלייט אנרגיה ברבעון השלישי

ירידה של 36% בהכנסות אנלייט אנרגיה ברבעון השלישי

הכנסות אנלייט אנרגיה ברבעון השלישי לשנת 2014 הסתכמו לסך של כ- 56 מיליון ש”ח לעומת כ-88 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון המסתכם ב-36 אחוז נובע בעיקר מירידה בהכנסות מחוזי הקמה תחת הסדרי זיכיון בגין פרויקט חלוציות בסך של כ -36 מיליון ש’’ח, אשר נגרם בעיקר משיעור התקדמות נמוך יותר במהלך הרבעון כתוצאה ממבצע צוק איתן. מנגד, רשמה החברה הכנסות גבוהות יותר בסך של כ-4 מיליון ש”ח מתפעול מתקנים הנובע מעסקאות רכישת מבטחים ותלמי בילו וכן מתחילת הפעלתם המסחרית של כרמים ועידן.
הרווח התפעולי הסתכם בכ-12 מיליון ש”ח לעומת כ-21 מיליון ש”ח אשתקד. הירידה ברווח נובעת מירידה בהכנסות ההקמה של פרויקט חלוציות. מנכ”ל אנלייט, גלעד יעבץ, מסביר שבעקבות סגירת כביש הגישה למתקן חלוציות שממוקם ק”מ בלבד מרצועת עזה, הושבתה עבודת קבלני ההקמה בפרויקט למשך 50 יום, ולכן הגיעה שיעור ההתקדמות ההנדסית של הפרויקט ל-66% בלבד בסוף הרבעון השלישי של 2014, לעומת 60% בסוף הרבעון השני, כלומר התקדמות של 6 נקודות אחוז בלבד בהשוואה להתקדמות של 12%–17% ברבעונים הקודמים.
החברה ייצרה תזרים גבוה מפעילות בסך של 17.8 מיליון ש”ח בהשוואה לתזרים של 6.2 מיליון ש”ח בלבד ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בתזרים נובע מהגידול בהכנסות חשמל.
במהלך תקופת הדוח השלימה החברה את עסקת WROBLEW לרכישת השליטה בחוות רוח בפולין בהספק של 36 מגה וואט, כמו כן, חתמה על הסכם אופציה לרכישת השליטה בצבר פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיית רוח בפולין, השלימה את רכישת האחזקות בפרויקט עמק הבכא (פרויקט אנרגיית רוח ברמת הגולן המצוי בשלבי פיתוח מתקדמים, בהיקף מוערך של כ-58-102 מגה וואט) וחתמה על הסכם להשקעה אופציונאלית בפרויקט אגירה שאובה בכוכב הירדן (בעל רישיון מותנה לייצור חשמל בהספק של עד 340 מגה וואט).


פי.סי.חץ