סולר לא תקני נמצא בתחנת הדלק בכניסה לפקיעין

סולר לא תקני נמצא בתחנת הדלק בכניסה לפקיעין

דגימת סולר תחבורה אשר נלקחה בתאריך 3 בנובמבר 2014, על ידי המבדקה הכימית מתחנת הדלק “תדלוק אדם בע”מ” הממוקמת בכניסה לישוב פקיעין, התגלתה כלא תקנית. לפיכך, הורה מנהל מינהל הדלק והגז במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  להפסיק את מכירת הסולר במקום.
דגימת הסולר שניטלה הכילה אחוז גופרית הגבוה מן המותר עפ”י דרישות התקן PPM) 38 במקום הדרישה בתקן (max PPM 10.
בעקבות התוצאות הונחתה התחנה להפסיק את מכירת הסולר לתחבורה באופן מיידי, לרוקן את המלאי הקיים ולהחליפו במלאי תקין. התחנה תורשה לשוב לעבודה סדירה רק לאחר שהמלאי החדש ייבדק ויוכח כי הוא אכן עומד בתקן. 
אגף הפיקוח והבטיחות של מינהל הדלק והגז במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ומעבדות מאושרות על ידי הממונה על התקינה דוגמים דגימות דלק בתחנות הדלק ברחבי הארץ באופן קבוע.  כל תחנה נדגמת מספר פעמים בשנה וכאשר נמצא מוצר דלק שאינו עומד בתקן, התחנה מחויבת להפסיק את מכירת הדלק הפגום ולהחליפו במוצר תקני. 
 


פי.סי.חץ