ארקו החזקות רכשה 43 תחנות דלק וחנויות נוחות

ארקו החזקות רכשה 43 תחנות דלק וחנויות נוחות

חברת GPM התקשרה בהסכם מחייב לרכישת פעילות מתאגיד אמריקאי המפעיל כ-43 תחנות דלק וחנויות נוחות שהינם אתרים בהפעלה עצמית, וחנות אחת למכירת מזון מהיר, הנמצאות במדינות אילינוי, איווה, וקנטקי במרכז ארה"ב. היקף העסקה מסתכם בכ-39 מיליון דולר, ולהערכת GPM, העסקה תושלם במהלך הרבעון הראשון של שנת 2015. ההנפקה תבוצע באמצעות מנגנון הנקרא Master Limited Partnership, במסגרתו תוקם ישות משפטית הבנויה מיחידות השתתפות (מעין שותפות מוגבלת). לאחר ההקמה, GPM תבצע, ככל הנראה, הצעת מכר לשליש מהיחידות (כך שהיא תמשיך להחזיק ברובן), ובו בזמן תמשיך להחזיק במלוא הזכויות בשותף הכללי (חברת הניהול). ההחלטה להקים ישות משפטית חדשה ולהנפיקה נעשית מאחר ש-GPM צברה מסה קריטית של תספוקת דלקים לתחנות (כיום, תחנות התדלוק של GPM צורכות כ-550 מיליון גלונים בשנה). שותפויות אספקת דלקים דומות נסחרות בארה"ב במכפילי רווח של 16 או 17.
GPM תחזיק במלוא הזכויות של השותף הכללי של היישות הייעודית המונפקת, אשר לו מוקנות זכויות הניהול של היישות הייעודית והזכויות לקבלת תמריצים קבועים מתוך תזרים המזומנים שיווצר (בניכוי הוצאות) וכן תחזיק ברוב יחידות ההשתתפות של השותף המוגבל.
בנוסף, הודיעה ארקו החזקות כי GPM Investments LLC, התקשרה בהסכם לרכישת 8 תחנות דלק וחנויות נוחות (כולל שטחי הנדל"ן של תחנות אלה) הנמצאות במדינות דרום קרולינה וצפון קרולינה, ארה"ב וזאת בתמורה לסך של 8 מיליון דולר, בתוספת עלות המלאי .
להערכת ארקו, העסקה תושלם במהלך הרבעון הראשון של שנת 2015. אריק קוטלר, יו"ר ארקו החזקות אמר כי ארקו החזקות ממשיכה באסטרטגיה העסקית שלה, כפי שהודיעה בעבר, ואשר לפיה נועדה לחזק את הקבוצה ולבסס את מעמדה של GPM כאחת מהחברות המובילות בתחום פעילותה. בסך הכל תחזיק GPM עם השלמת העסקאות האמורות בכ-650 תחנות דלק וחנויות נוחות וכ-4,000 עובדים. מחזור מכירותיה של GPM צפוי להסתכם בשנת 2015 מעל כ-2 מיליארד דולר והיא תמשיך להיות שחקן משמעותי בענף בארה"ב בכלל ובחוף המזרחי בפרט.


פי.סי.חץ