מכון התקנים מייצא את הידע בנושא גז טבעי לקפריסין

מכון התקנים מייצא את הידע בנושא גז טבעי לקפריסין

משלחת מטעם מכון התקנים הישראלי נפגשה עם אנשי מכון התקנים הקפריסאי והדריכה אותם במשך ארבעה ימים בנושא גז טבעי, נושא שהפך להיות חלק חשוב מסדר היום של מדינות רבות בעולם. 
הידע הרב של אנשי המשלחת מטעם מכון התקנים הישראלי בנושא גז טבעי מבוסס על הניסיון שנצבר בארץ בתחומי התקינה, התשתיות והשירותים. 
מנכ"ל מכון התקנים הישראלי, דני גולדשטין: "זכות גדולה נפלה בחלקנו שקפריסין בחרה ללמוד מאיתנו את נושא הגז הטבעי שיכולה הייתה ללמוד מחברותיה האחרות בשוק האירופאי המשותף. הבחירה בישראל ובמכון התקנים מוכיחה את ההערכה שיש לקפריסין ליידע הקיים בארץ".
הנושאים העיקריים שנדונו בקפריסין: תהליך התקינה בתחום הגז הטבעי; השלכות פיתוח משק הגז הטבעי בישראל על צרכני הגז הטבעי; 
הקמת תשתית לאומית לגז טבעי והקשר עם מכון התקנים להכנת תקנים ולביצוע בדיקות התאמה של מפעלים המבקשים אישור לעבור לשימוש בגז טבעי, על ידי מכון התקנים, כתנאי לאישור הרגולטור.


פי.סי.חץ