מליאת הכנסת אישרה את הצעת חוק משק הגז הטבעי

מליאת הכנסת אישרה את הצעת חוק משק הגז הטבעי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק משק הגז הטבעי של ח"כ רוברט אילטוב ואיילת שקד. 
ההצעה שאושרה מתירה לבתי הזיקוק למכור ולשווק גז טבעי, בכפוף למספר תנאים: איסור התניית מכירה או שיווק של גז טבעי ברכישה של שירות או מוצר אחר, הגבלת מספר תחנות התדלוק בגז טבעי שבתי הזיקוק או הגורמים הקשורים אליהם יהיו רשאים לנהל, למכור או לשווק להן גז טבעי באופן בלעדי, או להחזיק בהן אמצעי שליטה ותנאים נוספים ככל שקבע שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.
בדברי ההסבר להצעה נכתב: "הצעת חוק זו מבקשת לקדם את התחרות בתחום הגז הטבעי לתועלת המשק והצרכן הישראלי על ידי הורדת חסמי תחרות הקיימים בו כיום ומונעים מגורמים הפועלים  במשק האנרגיה מלהתחרות על מתן שירות בתחום הגז הטבעי. כבכל תחום, כניסת מתחרים נוספים לתחום הגז הטבעי תגביר את התחרותיות בענף, תשפר את אמינות וזמינות אספקת המוצר, תביא להוזלתו ותאיץ את קצב חדירת הגז הטבעי למשק, תוך שיפור משמעותי באיכות הסביבה."
ח"כ אילטוב: קידום התחרות בתחום הגז גם יעודד תחרות וגם יוריד מחירים. אנחנו מגדילים בחמישים אחוז את כמות המתחרים במשק וכל תחרות היא מבורכת.
 


פי.סי.חץ