קריאה לראשי ערים בנגב:

קריאה לראשי ערים בנגב: "דרשו הקצאת אדמות לייצור חשמל סולארי"

איתן פרנס, מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה, פונה בקריאה לראשי ערי הפיתוח בנגב  - ירוחם, אופקים, דימונה, קריית מלאכי, ערד, שדרות, מצפה רמון - לדרוש מממשלה זו וגם מזו שתבוא אחריה, כי לטובת ערי הנגב  יוקצו אדמות מתאימות לייצור חשמל סולארי ויתאפשר להקים, בשטח ערי הפיתוח, תחנות כח סולאריות שיתרמו תרומה מכרעת לפיתוח משק החשמל של ישראל, לדבריו. פרנס ציין כי השתתפות במאמץ האנרגיה הירוקה מהווה תרומה לביטחון האנרגיה של ישראל.
"בשנת 2009 אישרה ממשלת ישראל תכנית לאומית לייצור חשמל ממקורות מתחדשים. תכנית זו, אשר קבעה יעד מנחה של 10% לשנת 2020, מתקדמת מאז בעצלתיים וכיום מיוצרים רק כאחוז וחצי מצרכי החשמל במשק באנרגיה מתחדשת", כותב פרנס לראשי הערים. "מנגד, ממשלות ישראל מעוניינות בעמידה ביעד ועד כה אושרו הסדרות ומכרזים להפקת קרוב ל- 2,700 מגה-וואט של חשמל ממקורות מתחדשים, ע"י הרשות לשירותים ציבוריים חשמל, רשות מקרקעי ישראל והחשב הכללי (אתר אשלים).
"בתקופה הקרובה צפוי משרד האנרגיה לפרסם עדכון למדיניות המשרד משנת 2010, על מנת להשיג את היעד שנקבע. עדכון זה צפוי להמליץ על תוספת של מאות מגה-וואט חדשים של אנרגיה סולארית. "בשטח ערי הנגב נמצאים שטחים מתאימים ביותר לייצור חשמל סולארי, תנאי הקרינה מיטביים וכן קיים חיבור חשמל, שיכול לאפשר את הוצאת החשמל שייוצר אל רשת ההולכה הארצית. ייצור חשמל ממקורות מתחדשים תורם תרומה משמעותית ביותר להפחתת הזיהום והפליטות של הייצור הקונבנציונאלי, להגנת הסביבה ובריאות הציבור. בנוסף, הייצור באנרגיה מתחדשת תורם לחיזוק ביטחון רשת החשמל בישראל, הוא מאפשר גיוון וביזור של אמצעי הייצור ובשעת אמת  יכול לספק פתרון למצבים בהם לא יסופק חשמל, כגון הפסקה, מסיבות שונות, של זרימת הגז ועוד.
"הריני קורא לכם, ראשי ערי הנגב, לדרוש מממשלה זו וגם מזו שתבוא אחריה, כי לטובת ערי הנגב יוקצו אדמות מתאימות לייצור חשמל סולארי ויתאפשר להקים, בשטח ערי הפיתוח, תחנות כח סולאריות שיתרמו תרומה מכרעת לפיתוח משק החשמל של ישראל. מדובר במפעל לאומי שניתן להשוותו, מבחינות רבות, למפעל החקלאות של ישראל וגם לדרוש, כי כפי שלישובים החקלאים הוקצו קרקעות לצורך גידולים חקלאיים, כך יוקצו לידי ערי הנגב קרקעות לשם ייצור חשמל ירוק והכנסות הייצור ייועדו לעידוד צמיחה חברתית וכלכלית מקומית", סיכם פרנס.
 


פי.סי.חץ