נהרסו ופונו 12 מבנים בלתי חוקיים בנגב

נהרסו ופונו 12 מבנים בלתי חוקיים בנגב

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, משרד הפנים והסיירת הירוקה בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב ביצעו לאחרונה מבצע אכיפה מרוכז בנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 12 מבנים בלתי חוקיים וניסיונות לפלישה אל אדמות מדינה שאותרו ברחבי הנגב. 
באבו כף (אום בטין) הרסו מפקחי הרשות מבנה קל בלתי חוקי שהוקם ללא היתר מתוקף צו סילוק פולשים של הרשות. צווי סילוק פולשים נוספים טופלו ליד הישוב מולדה שם נהרס ופונה מבנה שהוקם אף הוא ללא היתר על אדמות מדינה ובלקיה מבנה יביל המשמש לקיוסק בלתי חוקי שהוקם על אדמות מדינה פונה ונהרס אף הוא. מתוקף צווים מינהליים של משרד הפנים, הרסו כוחות האכיפה 8 מבנים בלתי חוקיים נוספים שהוקמו לאחרונה על ידי מסיגי גבול ברחבי הנגב. הקרקע הושבה לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי.
באחד מתוך 12 המקרים שטופלו החליט הפולש, שהציב מיניבוס המשמש כקיוסק בלתי חוקי בישוב אלסייד, לציית להוראות המפקחים ולפנות את המבנה בעצמו כדי להימנע מתביעות, לאחר שנמסר לו צו סילוק פולשים.
לדברי אילן ישורון, מנהל מרחב הדרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל: "מפקחי רשות מקרקעי ישראל ממשיכים לפעול בנחישות בשמירה על אדמות הציבור מפני פולשים ומסיגי גבול אשר פועלים תוך התעלמות מהחוק. המפקחים מתריעים בפני הפולשים כי אם לא יפעלו לפינוי עצמי של הקרקע הרשות תתבע אותם על הוצאות הפינוי אשר עשויות להצטבר לסכומים של עשרות ואף מאות אלפי שקלים, כאשר בנוסף לכך מוגשת תלונה פלילית למשטרה על הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה שדינה עד שנתיים מאסר בפועל". 


פי.סי.חץ