ברנד תייצר ותרכיב מיכלים לפרויקט אנרגיה ב-39 מיליון ש”ח

ברנד תייצר ותרכיב מיכלים לפרויקט אנרגיה ב-39 מיליון ש”ח

 
ברנד תעשיות התקשרה עם שותפות מוגבלת בה שותפים חברה ישראלית וחברה זרה, בהסכם לביצוע תכנון - כשלב ראשוני של פרויקט כולל, שבמסגרת שלביו הבאים אמורה החברה לבצע, כקבלן משנה, ייצור והרכבה (בשטח) של מכלים לתחום האנרגיה.
ההסכם כולל הבנות בנוגע לביצוע השלבים הבאים של הפרויקט על-ידי החברה, ובכוונת החברה והלקוח להתקשר בהסכם מפורט בקשר עם ביצוע הפרויקט, בכפוף בין היתר לאישור האורגנים המתאימים אצל הלקוח. ההיקף הכולל של הפרויקט עומד על כ-39.2 מיליון ש”ח והרווח הגולמי הצפוי לחברה ממנו בשיעור של כ- 11%.
החברה צפויה להתחיל בעבודות תכנון הפרויקט בתקופה הקרובה. בכפוף לחתימת הסכם מפורט כאמור, צפויה החברה להתחיל בעבודות הייצור בתחילת שנת 2015 ולהשלים את ביצועו הכולל של הפרויקט בסוף שנת 2015.
 


פי.סי.חץ