אינטר תעשיות זכתה בחוזים לעבודות חשמל בהיקף 75 מיליון ש”ח

אינטר תעשיות זכתה בחוזים לעבודות חשמל בהיקף 75 מיליון ש”ח

אינטר תעשיות הודיעה לבורסה כי חברת הבת שלה קיבלה הודעה על זכייתה בחוזים לביצוע עבודות אלקטרו מכניות ועבודות חשמל בישראל, בהיקף כולל של כ-100 מיליון ש”ח: ההיקף המשוער של העבודות האלקטרו-מכניות הינו כ-25 מיליון ש”ח, וההיקף המשוער של עבודות החשמל הינו כ-75 מיליון ש”ח.
חברת הבת של אינטר תבצע את עבודות החשמל בשותפות עם חברה נוספת. משך ביצוע כלל העבודות הוא כ-30 חודשים, והן צפויות להתחיל ברבעון השני של שנת 2015. חוזים פורמאליים ייחתמו בהמשך.


פי.סי.חץ