שותפות זרח גייסה בהנפקת זכויות כ-2.4 מיליון ש”ח

שותפות זרח גייסה בהנפקת זכויות כ-2.4 מיליון ש”ח

השותף הכללי בשותפות, שהינו חברה בשליטת גוליבר אנרג’י בע”מ, השקיע בהנפקת הזכויות לפי חלקו היחסי בהון השותפות (כ-4%) כ-140 אלף ש”ח.

 
שותפות זרח חיפושי נפט וגז השלימה בהנפקת זכויות גיוס של כ-2.4 מיליון ש”ח. השותף הכללי בשותפות, שהינו חברה בשליטת גוליבר אנרג’י בע”מ, השקיע בהנפקת הזכויות לפי חלקו היחסי בהון השותפות (כ-4%) כ-140 אלף ש”ח. זרח הגישה לאחרונה לממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים שתי בקשות לקבלת רשיונות חיפושי נפט וגז - רשיון חתרורים ורשיון שיטים.
הבקשה לרשיון חתרורים הוגשה ביחד עם גינקו חיפושי נפט (מקבוצת גוליבר) והזדמנות ישראלית-מקורות אנרגיה, קבוצת אשטרום וד”ר א. רוזנברג ושות’. הרשיון המבוקש נמצא באזור חלמיש במדבר יהודה בחלק הצפוני-מזרחי של הנגב. את הבקשה לרשיון שיטים הגישה זרח ביחד עם חברת גיאומאג’ 2003 שפיתחה טכנולוגיה ייחודית לעיבוד ופיענוח של מידע סייסמי-גיאולוגי. הרשיון המבוקש נמצא במערב הנגב בין שדות הנפט של ברור-חלץ ונירים ושותפות לבקשה גם קבוצת גוליבר, באמצעות השותפויות זרח חיפושי נפט וגז וגינקו חיפושי נפט, וחברת קפיטל פוינט. 
שיעור הניצול בהנפקת הזכויות של זרח הגיע ל-97.19%, שיעור שנחשב גבוה לנוכח הטלטלה בשווקי המניות והירידה החדה במחירי הנפט שפגעה בשוויין של כל חברות הנפט והגז בבורסה בתל-אביב.
רמי קרמין מנכ”ל זרח: גיוס ההון המוצלח בהנפקת הזכויות בשיעור גבוה מהווה הבעת אמון של בעלי היחידות בשותפות בפעילותה הקיימת ובתוכניותיה להרחבת הפעילות לרשיונות חדשים ביחד עם שותפים נוספים.


פי.סי.חץ