קרדן אן.וי מוכרת את  פעילות המים שלה בסין

קרדן אן.וי מוכרת את פעילות המים שלה בסין

קרדן אן.וי ממשיכה להוציא לפועל את תוכנית מימוש הנכסים שלה, כחלק מהמהלכים שהיא נוקטת על מנת לעמוד בהתחייבויותיה. חברת האחזקות הודיעה כי החברה הבת, תהל נכסים, חתמה על הסכם למכירת פעילות תשתיות המים שלה בסין, KWIG, תמורת כ-151 מיליון דולר, כולל 49 מיליון דולר החזר הלוואות בעלים לצדדים קשורים. תהל תמכור את כלל אחזקותיה ב-KWIG לחברה הסינית CGGC, בשני שלבים: בשלב ראשון, תמכור החברה בחודש פברואר 75% ממניות KWIG וכן ישולמו במלואן הלוואות הבעלים כנגד תמורה כוללת של 125 מיליון דולר. בשלב השני, תמכור החברה עד סוף יוני את יתרת המניות (25%), תמורת כ-26 מיליון דולר.
הרוכשת, CGGC, היא חברת תשתיות תכנון וביצוע מובילה בסין, הפועלת בכ-100 מדינות ובעלת השפעה בקנה מידה עולמי בתחום השימור והטיפול במים ובתחום אנרגית המים. ההחלטה למכור את מניות KWIG נובעת גם מרצונה של תהל להתמקד בתחומי הליבה שלה כחברת ייזום ניהול וביצוע פרויקטים של אחריות כוללת (Turn-key) בתחומי תשתיות המים, החקלאות והסביבה, וכן מצרכי המימון הגדלים של KWIG עצמה. זאת, בנוסף לצורכי החברה לגיוס מזומנים. תהל והרוכשת הסכימו להמשיך ולשתף פעולה במטרה להרחיב את פעילותן בסין ובחו”ל. התמורה הישירה לקרדן אן.וי מהעסקה צפויה להסתכם בלפחות כ-65 מיליון אירו, כאשר רוב הסכום צפוי להתקבל בחודש פברואר.
בכוונת קרדן אן.וי להשתמש בסכום זה לתשלומי ריבית וקרן למחזיקי אגרות החוב שלה, בהתאם להסכמות שהושגו עם נציגות מחזיקי אגרות החוב בחודש שעבר. מימוש זה מצטרף למימוש נוסף בסין, עליו הודיעה קרדן אן.וי בדצמבר 2014, במסגרתו מכרה החברה הנכדה קרדן לנד צ’יינה (KLC) את כל החזקותיה (50%) בחברה המחזיקה בקניון “גלריה צ’נגדו” בסין לשותפתה בחברה, BR Spicy (B.V.I) Ltd, תמורת כ-555 מליון יואן (כ-72.6 מליון אירו). שתי העסקאות נכללות בתוכנית המימושים שעליה הצהירה קרדן אן.וי, כחלק מתוכניתה להמשיך לעמוד בתשלומים לבעלי אגרות החוב.
שוקי אורן, מנכ”ל קרדן אן.וי: “העסקה משלימה שלב חשוב בתוכנית מימוש הנכסים שעליה התחייבנו, ושוב החברה הוכיחה שהיא מסוגלת לממש נכסים במחירים ראויים. עסקת המכירה שנחתמה הינה ברווח משוער של כ-5 מיליון אירו. התמורה מהעסקה תספק את צרכי המזומן של קרדן בשנתיים הקרובות, בהנחה שהסדר דחיית התשלומים יאושר”.
 


פי.סי.חץ