עיריית הרצליה תעניק סיוע למוסדות ציבוריים הפועלים למעו הסביבה

עיריית הרצליה תעניק סיוע למוסדות ציבוריים הפועלים למעו הסביבה

מועצת עיריית הרצליה אישרה לאחרונה את התבחינים לתמיכות לשנת 2015. במסגרת התבחינים הוסף תבחין חדש, שלא היה בעבר, שעניינו תמיכות לגופי איכות סביבה.
התבחין הוסף בהמשך לפעילותו וביוזמתו של חבר המועצה, עו’’ד תום סטרוגו, המכהן כיו’’ר ועדת איכות הסביבה. על-פי התבחין העירייה תיתן סיוע למוסדות ציבור אשר פועלים בתחום איכות הסביבה והקיימות, בנושאים של חסכון במשאבים (מים, פסולת ומחזור, צמצום בגזי חממה והתייעלות אנרגטית ובניה ירוקה ותחבורה בת קיימא); קרקעות מזוהמות, גזי קרקע וזיהום מים; שימור שטחים פתוחים וטבע עירוני.
‘’זוהי בשורה טובה לתחום איכות הסביבה והקיימות בהרצליה. כעת, לראשונה, יוכלו גופים ציבוריים הפועלים למען איכות הסביבה והקיימות בהרצליה לקבל תמיכה מהעירייה בהתאם לתבחינים. באמצעות תמיכות אלה תוכל העירייה לקדם סוגיות חשובות של איכות הסביבה וקיימות למען בריאות התושבים ואיכות חייהם”, אמר סטרוגו. 
במקביל, דנה ועדת איכות הסביבה העירונית בקידום סלילת שבילי האופניים ברחבי הרצליה. נושא זה קיבל משנה חשיבות לאור תיקוני חקיקה שנעשו לאחרונה בפקודת התעבורה, לפיהם רכיבה על אופניים חשמליים תעשה רק על שבילי אופניים לרוכבים בין הגילאים 14-16 כאשר בגיל 16 ומעלה מחויבים הרוכבים לרכב על שבילי אופניים או על הכביש.כיוון שבחלקים משמעותיים בעיר אין שבילי אופניים, רוכבי האופניים למעשה מחויבים לרכב על הכביש. 
בישיבה הוצגה תכנית האב של העירייה בנושא שבילי אופניים. התוכנית מציגה רשת רחבה של שבילים, חלקם נסללו (16 ק’’מ) וחלקם טרם בוצעו. בשנת 2015 צפוי להיסלל קטע ברחוב אנה פרנק שמשלים את ציר האופניים של רחוב נתן אלתרמן. 
על-פי המלצות הוועדה, יש צורך לבצע בדיקה של הצירים המועדפים לביצוע של שבילי אופניים תוך תיעדוף של הצירים העיקריים והחשובים, לצורך המשך היערכות עוד בשנת 2015. 


פי.סי.חץ