נחתם תיקון להסכם הקיבוצי בחברת אלקטרה צריכה

נחתם תיקון להסכם הקיבוצי בחברת אלקטרה צריכה

 
לאחר שהסתדרות העובדים הלאומית הודיעה לפני למעלה משנה לאלקטרה צריכה על היותה ארגון יציג של עובדי החברה, ולאחר שהחברה חתמה על הסכם קיבוצי מיוחד בינה לבין הארגון, הודיעה לאחרונה הנהלת החברה כי נחתם תיקון להסכם ובכך בוטל סכסוך העבודה בחברה.                                                                                                                              
ההסתדרות הלאומית הכריזה על סכסוך עבודה בחברת אלקטרה מוצרי צריכה, בעקבות כוונת החברה לפטר כ-160 עובדים. מהחברה נטען, כי הרקע לפיטורים הוא התוצאות הכספיות הגרועות. העובדים, לעומת זאת, טוענים כי החברה מסרבת לחשוף נתונים כלכליים נוספים שיסבירו את מקור ההפסד.
“ברגע שנכנסה ההנהלה החדשה לפני כמה חודשים, הוחלט באופן חד צדדי לפטר עובדים”, אמר ל”כלכליסט” בדצמבר רן נגר,  יו”ר הוועד של אלקטרה מוצרי צריכה. נגר הבהיר עי אומנם החברה מצויה בהפסדים, אולם העובדים מבקשים לבדוק מאין נובעים ההפסדים: “אנחנו לא ששים לנקוט בפעולות ארגוניות, אבל אם לא תהיה ברירה החברה תוביל אותנו לכך” .                                                                                                        
מההודעה שפרסמה אלקטרה צריכה בבורסה עולה כי התיקון להסכם יעמוד בתוקפו כל עוד ההסכם יהא בתוקף, כלומר לתקופה של חמש שנים מה-22 בפברואר 2015.
התיקון להסכם עוסק, בין היתר, בצמצום רשימת בעלי תפקידים בחברה המוחרגים מההסכם הקיבוצי, עדכון המנגנון לקביעת התקציב לחלוקת מענקי הצטיינות לעובדים אשר יורכב מחלק קבוע ומחלק משתנה הנגזר מהרווח הנקי של החברה, הרחבת רשימת העיסוקים המזכים בקרן השתלמות, הרחבת אספקת האמצעים לוועד העובדים והענקת תמריץ לטכנאי השירות.                                                                                                          
ההסתדרות הלאומית מתחייבת להודיע על ביטול סכסוך העבודה שהוכרז על-ידה ביום 23 בדצמבר, 2014.


פי.סי.חץ