קרדן אן.וי השלימה מכירת פעילות TBIF במזרח אירופה

קרדן אן.וי השלימה מכירת פעילות TBIF במזרח אירופה

קרדן אן.וי ממשיכה להוציא לפועל את תוכנית מימוש הנכסים שלה, כחלק מהמהלכים שהיא נוקטת על מנת לעמוד בהתחייבויותיה. חברת האחזקות הודיעה על השלמת העסקה, במסגרתה מוכרת החברה הנכדה, TBIF, הפעילה במזרח אירופה, תיק אשראי צרכני לגבייה ופעילות חוץ בנקאית שבבעלותה. התמורה מהעסקה הסתכמה בכ-10 מיליון אירו.
בעקבות העסקה, צפויה קרדן אן.וי לרשום רווח של כמיליון אירו. חלק מהסכום שהתקבל ישמש לצורך פירעון יתרת ההלוואה של הקבוצה לבנק דיסקונט, בהיקף של כ-5 מיליון אירו. עם פירעון ההלוואה לבנק דיסקונט, ישוחררו כל השעבודים שנרשמו לטובת הבנק על חלק מנכסי החברה, בהם 51% ממניות חברת קרדן לנד צ’יינה; מניות חברת TGI, חברת האחזקות של תהל; ומניות חברת KFS, שמחזיקה במלוא מניות חברת TBIF. נכסים אלה צפויים להיות משועבדים בעתיד לטובת מחזיקי האג”ח של קרדן אן.וי, על פי עקרונות ההסדר עמם.
מדובר בנכס השני שקרדן מממשת בחודשים האחרונים. קודם לכן, בדצמבר 2014, מכרה החברה הנכדה קרדן לנד צ’יינה (KLC) את כל החזקותיה (50%) בחברה המחזיקה בקניון “גלריה צ’נגדו בסין, תמורת כ-72.6 מיליון אירו. בנוסף, אמורה להתבצע בקרוב העסקה למכירת KWIG, פעילות מתקני הטיפול במים של תהל בסין, אשר נחתמה בחודש ינואר והתמורה בגינה אמורה להיות בהיקף של כ-150 מיליון דולר.
מנכ”ל קרדן אן.וי, שוקי אורן: “תוכנית מימוש הנכסים של קרדן אן.וי, שנועדה לאפשר לחברה לעמוד בהתחייבויותיה, מתקדמת בהתאם לציפיות שלנו. עסקה זו מהווה צעד נוסף ביישום עקרונות ההסדר שהושג עם מחזיקי אגרות החוב”.


פי.סי.חץ