השר שלום: חברות הגז יצטרכו לוותר על חלק מהמאגרים

השר שלום: חברות הגז יצטרכו לוותר על חלק מהמאגרים

“משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים צריך לדאוג לאספקת גז סדירה, זה תפקידו. והוא צריך לעשות זאת תוך קידום התחרות כדי להביא בסופו של דבר לירידת מחירים. לכן גורמי הממשלה יושבים יחד בימים אלה כדי למצוא שפה משותפת שתביא לכדי פתרונות ראויים ונכונים. ברור לנו היום שחברות הגז יצטרכו לוותר על חלק ממאגריהן עבור זה – וזה יקרה”,  אמר שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום, בכנס יוחד בנושא אחריות תאגידית במשק האנרגיה והגז הטבעי של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים וארגון מעלה לקידום אחריות חברתית בעסקים. 
“עם זאת, אני לא רואה שחקנים חדשים שמגיעים לכאן בקרוב ויש לומר זאת ביושר. השוק הישראלי הוא קטן, והאינטרסים שיש להם בסעודיה ובמפרץ גדולים יותר ולכן לא פשוט להביא לכאן מתחרים לגופים הקיימים. לכן עלינו לדבר בעולם המעשי ולחבר את המשק הישראלי לגז, כדי להביא להורדה בתעריפי החשמל והמים ואנחנו עושים את זה. תערפי המים ירדו ב-15%, גם תעריפי החשמל ירדו וכך אני מקווה שיהיה גם עם הגז”.
 לסיכום אמר שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים: “אני חושב שאנו נמצאים בדרך הנכונה – שתאפשר לנו לא לשפוך את התינוק יחד עם המים, כזו שתאפשר לנו ליהנות מהגז ולפתח כאן משק חזק יציב ואמין”.
 34% מהציבור סבור שהנושא החשוב ביותר בו יש לטפל בסקטור הגז והאנרגיה הוא הוזלת מחירים, כך עולה מסקר גלובסקאן 2015 שערך ארגון מעלה ואשר הוצגו בכנס על ידי מומו מהדב, מנכ”ל ארגון מעלה.”עם זאת”, ציין מהדב, “מעניין יותר שבשאלת מוּדעות בלתי נעזרת עולים נושאים משמעותיים הקשורים לאופן הפעולה של הסקטור כגון מניעת תקלות, בטיחות ואיכות סביבה, נושאים שחלקם מטופלים עי הרגולציה ונדונים בשיח הציבורי, וזאת בסקטור אשר הצרכן אינו נחשף לפעילותו היומיומית”.


פי.סי.חץ