חברת החשמל וההסתדרות חתמו על הסכם קיבוצי

חברת החשמל וההסתדרות חתמו על הסכם קיבוצי

חברת החשמל הודיעה כי  נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין החברה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה וארגון העובדים.
במסגרת ההסכם הקיבוצי הוסכם, בין היתר, על פרישות מוקדמות של 400 עד 440 עובדים קבועים בשנת 2015, מתן קביעויות ותנאי מחיקה של תקנים קבועים בעקבות ההסכמות, הארכת העסקה של עובדים ארעיים המועסקים בפרויקטים, ניכוי שכר בגין השתתפות העובדים בעיצומים ובשביתה, שקט תעשייתי ומיצוי תביעות בנושאים שהוסדרו בהסכם.
יצוין כי הסכם קיבוצי זה בחח”י כפוף לאישור הממונה על השכר ורשות החברות הממשלתיות.
במועד החתימה ציין יו”ר החברה יפתח רון-טל כי ההסכם אינו מחליף את הצורך ברפורמה, אלא רק מחזק אותה. “חייבים להסדיר את משק האנרגיה ולתת אופק איתן לחברה, שיפתח בפניה אפשרויות חדשות”, טען אז רון-טל.
 


פי.סי.חץ