תדיראן יוצאת מפעילות מוצרי החשמל ותתמקד במיזוג אוויר

תדיראן יוצאת מפעילות מוצרי החשמל ותתמקד במיזוג אוויר

תדיראן הולדינגס הודיעה רשמית לבורסה כי ב-26 בפברואר 2015, אישר דירקטוריון החברה מתווה עקרוני על פיו החברה פועלת ותפעל ליציאתה מתחום שיווק מוצרי חשמל ביתיים (“מוצרים לבנים” שאינם מוצרים קטנים או מזגני אוויר) ללקוחות קמעונאיים ולצרכנים סופיים.
בהתאם להחלטה כאמור, בין היתר, החברה פועלת ותפעל למכירת זכויותיה בהסכמי הפצת מותגיה השונים ו/או להתקשרות בהסכמי רישיון ו/או הסכמי הפצה, לרבות בקשר עם מותגים בבעלותה, והכל בהתאם למתווה ותנאים על פי שיקול דעתה.
 בכוונת החברה למקד את פעילותה בתחום ייבוא, ייצור ושיווק מזגני אוויר, וכן להרחיב את פעילותה בתחום ההתייעלות האנרגטית, כולל בתחום התאורה ותחומים משיקים נוספים.
כחלק מיישום ההחלטה כאמור, התקשרה החברה, באמצעות חברת הבת תדיראן גרופ, במזכר הבנות עם חברת ראלקו סוכנויות, יבואנית ומשווקת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה מבית זנוסי ושארפ, לפיו תמכור החברה לראלקו את זכויות הייבוא, השיווק וההפצה הבלעדיות בישראל של מוצרי החשמל תחת המותג “בלומברג” אשר מיובאים מטורקיה בתמורה לסך של 24 מיליון ש”ח, אשר 10 מיליון ש”ח מתוכם ישולמו במועד השלמת העסקה והיתרה תשולם בשלושה תשלומים שנתיים שווים. בנוסף, תדיראן וראלקו סיכמו על העברת המלאי הקיים במועד השלמת העסקה, בתנאים שיסוכמו בהסכם .
מדובר בהחלטה היסטורית מאחר ותדיראן שנרכשה בשנת 2009 על ידי קריסטל, נחשבת ליבואנית ותיקה בתחום החשמל. תדיראן שזכתה לאחרונה במכרז של משרד הבריאות להתייעלות אנרגטית בבתי החולים הממשלתיים, מחזיקה בכ-40 אחוז משוק המזגנים.


פי.סי.חץ