שיא חדש בהכנסות השנתיות שנגבו מתמלוגי הגז הטבעי והנפט

שיא חדש בהכנסות השנתיות שנגבו מתמלוגי הגז הטבעי והנפט

 
מינהל אוצרות טבע במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מציג שיא חדש בהכנסות מתמלוגים ואגרות (גז טבעי, נפט ומחצבים וחומרי חציבה) שגבה בשנת 2014 שהסתכמו בכ-744 מיליון שקלים. יש לציין כי גביית התמלוגים בפועל תואמת לתחזית שפרסם אגף התמלוגים במינהל בתחילת שנת 2014. במשרד מעריכים כי ההכנסות הצפויות מגביית תמלוגים ואגרות מאוצרות הטבע בשנת 2015 יעמדו על כ-820  מיליון שקלים.
בשנת 2014 נרשמה עליה חדה של כ-39% בסך ההכנסות מתמלוגי גז טבעי ונפט לעומת שנת 2013. החלק העיקרי של ההכנסות מגיע מתמלוגי גז טבעי ונפט שהסתכמו בשנת 2014 בכ-727 מיליון שקלים. מרביתם (כ-718 מיליון שקלים) מגז טבעי מחזקות תמר וים תטיס והיתרה (כ-9 מיליון שקלים) מתמלוגים מהפקת נפט. תמלוגי המחצבים למדינה מפוספטים בשנת 2014 הסתכמו בכ-11 מיליון שקלים. בנוסף לתמלוגים אלו נרשמו הכנסות של כ-6 מיליון שקלים מאגרות ופעולות שונות.
יודגש כי בגביית התמלוגים מחזקת תמר לבדה ב-2014, חלה בחציון השני עלייה דרסטית של 53% לעומת החציון הראשון, ושל כ-43% לעומת החציון המקביל בשנת 2013. בסך הכל הסתכמו התמלוגים מחזקת תמר בחציון השני של שנת 2014 בכ-425 מיליון שקלים. עלייה זו נבעה בין היתר מהגידול בהפקת הגז הטבעי מהמאגר, מעלייה בשער הדולר ומגביה נוספת של 55 מיליון שקל בגין הפרשי תמלוגים. 
באגף התמלוגים במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים צופים כי ההכנסות מתמלוגים משנת 2019 ואילך יזנקו לסכומים מדהימים של כ-3.2-3.4 מיליארד שקל לשנה, זאת במידה ותוכניות הפיתוח להרחבת מאגר תמר ולפיתוח מאגרי לווייתן, כריש ותנין יתממשו כמתוכנן ולא יתעכבו בעקבות האירועים האחרונים במשק האנרגיה.  
סילבן שלום, שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים: “מגמת העלייה בתמלוגי הגז הטבעי, הנפט והמחצבים, היא ברכה למשק הישראלי. העשרת קופת המדינה בזכות התמלוגים מסייעת בהפחתת יוקר המחייה. תרומת הגז הטבעי למשק הישראלי משמעותית ביותר, ואנו רואים חשיבות רבה לקידום פיתוח מאגרי הגז לטובת הצרכן הישראלי”.


פי.סי.חץ