אלון זסק מונה לסמנכ”ל בכיר באשכול משאבי טבע

אלון זסק מונה לסמנכ”ל בכיר באשכול משאבי טבע

אלון זסק מונה לסמנכ”ל בכיר באשכול משאבי טבע של המשרד להגנת הסביבה. במהלך שנות עבודתו במשרד להגנת הסביבה כיהן זסק בשמונה השנים האחרונות כראש אגף מים ונחלים, והיה אמון על טיפול כולל במניעת זיהום מקורות מים, ניטור הסביבה האקווטית ושיקום נחלי ישראל. 
בשש השנים שקדמו להן שימש זסק עוזר למנהל אגף ים וחופים ויועץ מדעי שהתמחה בטיפול בפיקוח ובקרה על תכניות ניטור המתבצעות בסביבה הימית. 
אשכול משאבי טבע שהוקם לאחרונה במשרד להגנת הסביבה שם לעצמו למטרה לשמר את משאבי הטבע בישראל תוך העמדת הסביבה הטבעית במוקד הפעילות של האשכול, הגנה על המשאבים הטבעיים במגוון אמצעים וסמכויות שניתנות למשרד להגנת הסביבה 
ושיקומם במסגרת פעילות רב שנתית ומדיניות סדורה בכל תחומי העיסוק של המשרד. הטמעת שיקולים של שמירה על משאבי טבע בכלל הפעילות המשקית וניהולם באופן מיטבי תביא לשיפור מצב הסביבה בישראל.
אשכול משאבי טבע מתמקד בארבעה תחומי עיסוק עיקריים המשולבים זה בזה: מים, שפכים ונחלים; שטחים פתוחים, מגוון ביולוגי ואתרי מורשת; חקלאות וסביבה/אגרואקולוגיה; ובקרת חומרי הדברה ומזיקים.
 


פי.סי.חץ