ריכוז גבוה של חומר מסרטן התגלה במקלט בבת ים

ריכוז גבוה של חומר מסרטן התגלה במקלט בבת ים

 
ריכוז של החומר הרעיל והמסרטן דיכלורואתן בהיקף של פי 100 אלף מהרמה הרצויה, התגלה במקלט בבת ים בו פועלת תנועת הנוער הלאומי. למרות כי סיור שערך במקום המשרד להגנת הסביבה העלה כי במקום אין אוורור פסיבי, וכי צינור האוורור שואב ברובו אוויר מזוהם מתנועת כלי הרכב באזור- בחרה העירייה להתעלם מההתרעות של אנשי המשרד. עוד נודע כי כבר כבר במארס 2010 התריע המשרד להגנת הסביבה לעיריית בת ים  על הריכוז הגבוה של דיכלורואתן שהתגלה במקום ולכך שהמבקרים במקלט נחשפו לרמת מזהמים שחשיפה ארוכת טווח אליה עלולה לגרום לנזקים במערכת העצבים המרכזית, בכליות ובכבד.
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי הפניות לנקיטת צעדים מיידיים להסדרת הבעיה ולבירור מקורות הזיהום, לא זכו למענה כלשהו מהעירייה.
מעיריית בת ים נמסר בתגובה כי “בעקבות הסיור נסגר המקלט לאלתר למשך כמה חודשים, שבמהלכם בוצעו עבודות לתיקון הליקויים ובכלל זה הגדלת פתחי האוורור, הסרת השטיחים מהקיר, חיטוי וניקוי. עם תום העבודות נערכה במקום בדיקה מקיפה של גורמי מקצוע ולאחריה נפתח המקלט מחדש כשהוא תקין לחלוטין”.


פי.סי.חץ