אלקטרה נדל”ן מוכרת בניין בארה”ב תמורת כ-225 מיליון שקל

אלקטרה נדל”ן מוכרת בניין בארה”ב תמורת כ-225 מיליון שקל

חברת אלקטרה נדל”ן ממשיכה ביישום תכניתה למימוש נכסים. החברה בניהולו של גיל רושינק, דיווחה כי חברה כלולה השלימה עסקה למכירת בניין משרדים בקנטאקי ארה”ב, תמורת כ-225 מיליון שקל (כ-58 מיליון דולר). אלקטרה מחזיקה 47% מהזכויות בנכס הנמכר, כך שחלקה של אלקטרה נדל”ן בתמורה האמורה יסתכם בכ-105.8 מיליון שקל. החברה תרשום תזרים מזומנים מכובד בהיקף של כ-31 מיליון שקל (7.7 מיליון דולר), התזרים הינו לאחר ניכוי ההלוואה הבנקאית והעלויות הכרוכות בביצוע העסקה.
גיל רושינק, מנכ”ל אלקטרה נדל”ן: “אלקטרה נדל”ן ממשיכה בתכניתה האסטרטגית להקטנת חוב הסולו של החברה תוך מימוש נכסים שהגיעו למיצוי פוטנציאל ההשבחה שלהם.
בעסקה הנוכחית מכרנו את הנכס לאחר שהארכנו את הסכם השכירות של הדייר הראשי (80% מסך שטחי הבניין) לתקופה של 15 שנה וסיימנו עבודות השיפוץ עבורו. שתי פעולות אלו היו משמעותיות באטרקטיביות של הנכס בעת מכירתו. במקביל, אנו פועלים להשבחת הנכסים הקיימים של החברה במטרה ליצור ערך עתידי לחברה וכן, ממשיכים בפעילות היזום למגורים בהודו המהווה את אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים שלנו”.
בחודש פברואר דיווחה החברה, כי הושלמה העסקה למכירת חלקה (25%) במגדל אלקטרה בתל-אביב בתמורה לכ-300 מיליון שקל. 
אלקטרה נדל”ן רשמה עם השלמת העיסקה עודף תזרימי בסך של כ-104 מיליון שקל.
אלקטרה נדל”ן, מקבוצת אלקו החזקות מחזיקה בכ-22 נכסים מניבים, בשיעור תפוסה של כ-90.5% ובשטח כולל של כ-450 אלף מ”ר (כולל שטחי חניונים). נכסי החברה ממוקמים בעיקר בישראל, גרמניה, ארה”ב וקנדה. כמו כן, לחברה פעילות יזמית בהודו, בשיתוף עם חברת נכסים ובניין.
 


פי.סי.חץ