התאחדות קבלני המיזוג יוצאת נגד ההתקנות המוזלות ברשתות

התאחדות קבלני המיזוג יוצאת נגד ההתקנות המוזלות ברשתות

התאחדות קבלני מיזוג אוויר וחימום פנתה לממונה על הגנת הצרכן במשרד הכלכלה, תמר פינקוס בדרישה לחקור את ההטעיה לטענתה שמבצעות רשתות וחנויות החשמל המציעות לאחרונה התקנות מזגנים בעלות של 299 שקל בלבד.
חברי הארגון טוענים כי מדובר בתופעה מדאיגה שנועדה ליצור מראית עין בקרב הצרכן “ולהקטין בעיניו את העלות האמיתית של התקנה, לשדלו לקנות את המוצר, במחשבה כי עלות ההתקנה זניחה. אנו חברי ההתאחדות רואים בתופעה זו כפסולה ולא לגיטימית”.
ההתאחדות שהוקמה כדי להגן על הקבלנים ולהעלות את קרנו של הענף בקרב הציבור, קובלת על כך שהמבצע המוצע על ידי חנויות החשמל, יוצר מצג שווא בנוגע לעלות האמיתית של ההתקנה, יוצר זילות במקצוע ובענף ופוגע בתדמיתם של קבלני המיזוג המבקשים תמורה גבוהה יותר עבור עבודתם.
ההטבה המציעה התקנה בסיסית במחיר 299 שקל לדברי הארגון אינה ריאלית, ומובילה לכך שהלקוח עלול להידרש לשלם בסופו של דבר 1,000 שקל בשל תוספות שונות שאינן כלולות בסוג ההתקנה הנ”ל, בגין התקנת מזגן שעלה לו כ-1,400 שקל! “אין כל אפשרות ריאלית לבצע התקנות במחירים אותם מפרסמות רשתות החשמל, וכך נאלץ הצרכן לשלם סכומים נוספים במעמד ההתקנה. פעולה זו גורמת לו לעוגמת נפש ולהכפשת שמנו כמי שמנסים לעשוק את הלקוחות”, מצרים קבלני המיזוג.
לפני סגירת הגיליון נודע כי בעקבות פניית חברי ההתאחדות לממונה על הגנת הצרכן, פנייה אליה צורפה רשימת חנויות החשמל הנוהגות לפעול בשיטה הפסולה ופירסומים תומכים, ובעקבות מכתבים שהוציא הארגון למנהלי הרשתות - בחרו האחרונים לשים קץ למבצעי ההתקנה. 
חברי ההתאחדות מתבקשים במידה ויתקלו בתופעה דומה בעתיד, לפנות להנהלתו כדי שתטפל בנושא.
 


פי.סי.חץ