ברנד תעשיות  השלימה מכירת מתקן פוטוולטאי בירוחם

ברנד תעשיות השלימה מכירת מתקן פוטוולטאי בירוחם

חברת ברנד מדווחת כי בהמשך להתקשרותה בהסכם למכירת מתקן פוטוולטאי המותקן על גגות מפעל החברה בירוחם, לאחרונה הושלמה עסקת המכר לאחר שהתקיימו התנאים המתלים להשלמתה, ולברנד שולמה יתרת התמורה בסך של כ-7.7 מיליון ש’’ח.
החברה מציינת כי התמורה הכוללת עבור מכירת המתקן (כולל מקדמות ששולמו לחברה על ידי הצד השלישי), הנה 9.5 מיליון ש”ח בתוספת מע”מ כדין. 
ברנד צפויה לרשום רווח לפני מס בסך של כ-3.5 מיליון ש”ח בדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון של שנת 2015, כתוצאה מעסקת המכר.
ברנד תעשיות הינה חברה תעשייתית העוסקת בייצור והרכבה של מוצרי פלדה. ברנד פועלת בשוק המקומי ובשוק הבינלאומי. לקוחות ברנד הינם חברות בענפי התשתיות - האנרגיה, הדלק, הגז, הכימיה והבנייה.


פי.סי.חץ