דליפת דלק מבסיס רמת-דוד לנחל הקישון

דליפת דלק מבסיס רמת-דוד לנחל הקישון

 
לאחרונה התקבל במשרד להגנת הסביבה דיווח על זיהום דלק בתעלת ניקוז המוליכה לנחל הקישון, בסמוך לבסיס רמת דוד. צוות המשרד הגיע מיד למקום וגילה כי כתוצאה ממי הגשמים, זרם דלק מהבסיס דרך תעלת הניקוז. המשרד דרש מהבסיס לאתר מקור המפגע ולהביא להפסקתו, להניח אמצעים לצמצום התפשטות הזיהום ולשאוב את שאריות הדלק. בעת שהיית צוות המשרד במקום לא נצפתה זרימה נוספת של דלק מהבסיס.
הגעת אמצעי השאיבה התעכבה עד במשך יום תמים. כמו כן, טרם אותר מקור הזיהום. במקביל פעל פקח רשות נחל הקישון להניח סופגנים במקומות בהם נקווה דלק לאורך תעלת הניקוז מחוץ לבסיס.
האירוע מצטרף לשורה ארוכה של זיהומי קרקע ומים מדלק שאירעו בבסיס בשנים האחרונות. בעקבותם, זומן בתחילת החודש מפקד הבסיס לשיחת הבהרה בעקבות התנהלות לקויה ובלתי מספקת, בכל הקשור בעמידה בדרישות המשרד לעניין פעולות נדרשות למניעת זיהום קרקע ומים מדלקים.
בבירור העובדתי שייערך בקרוב, יידרש הבסיס לנקוט בכל האמצעים הנדרשים במועדים סבירים על מנת למנוע הישנות אירועים מסוג זה ולאתר ולטפל בקרקעות שזוהמו בעבר.


פי.סי.חץ