לודן השלימה רכישת השליטה בחברת ארדן קונטרול-טק

לודן השלימה רכישת השליטה בחברת ארדן קונטרול-טק

 
חברת לודן הנדסה דיווחה על השלמת העסקה לרכישת השליטה בחברת ארדן קונטרול-טק העוסקת במתן פתרונות ויישומים בתחום תוכנה ובקרה.
בדומה לפעילות הקיימת במגזר תוכנה ובקרה, חברת ארדן קונטרול-טק עוסקת במספר תחומים עיקריים: מתן פתרונות בתחום יישומי תוכנה ובקרה תעשייתיים, תחומי בטחון ובטיחות ניהול אנרגיה ומבנים ומערכות ותקשורת. חברת ארדן קונטרול-טק עשויה להרחיב את חוג הלקוחות לתעשיות נוספות בהן לודן אינה פעילה. בכוונת לודן לקדם ולשווק את הניסיון והיכולות המאוחדות בשווקי חו”ל, עם עדיפות למדינות בהן לודן כבר פעילה.
ארדן קונטרול-טק הינה חברה ישראלית, פרטית אשר מחזור ההכנסות השנתי שלה מסתכם בכ-60 מיליון שקל, היא מעסיקה כ-90 עובדים ומציגה רווחיות יציבה בשנים האחרונות.
הרכישה התבצעה באמצעות חברה בת של מגזר התוכנה והבקרה (לודן טק בע”מ), והיא תתבצע בשתי פעימות: עם השלמת העסקה רכשה לודן 51% מהון המניות של החברה הנרכשת (בדילול מלא) תמורת 5.8 מיליון שקל. בתום שלוש שנים ממועד השלמת העסקה, תירכש יתרת המניות בחברה, במנגנון שסוכם בין הצדדים.
לודן סיימה את התשעה חודשים הראשונים של שנת 2014 עם הכנסות בגובה של 347 מיליון שקל, ורווח נקי בגובה של 4.2 מיליון שקל. זאת בהשוואה  להכנסות של 346 מיליון שקל ורווח נקי של 7.0 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. סה”כ הון החברה ליום 30 בספטמבר 2014 הסתכם בכ-87 מיליון שקל.  
חברת ארדן קונטרול-טק הינה מהחברות המובילות בתחום מערכות הבקרה והשליטה, החל בשלב הייעוץ והתכנון דרך פיתוח פתרונות מגדרי לקוח, פיתוח ממשקים למערכות השונות, התקנה, הטמעה ומתן שירות. בכל שלבי הפרויקט מלווה את הלקוח צוות מקצועי המתמחה בתכנון ובהקמת המערכת. הצוות נותן מענה לכל סוגיה ושאלה החל משלב התכנון ועד לסיום הפרויקט ומסירתו ללקוח.


פי.סי.חץ