לודן  תקלוט פעילות הנדסה של חברת הבת בהולנד

לודן תקלוט פעילות הנדסה של חברת הבת בהולנד

 
חברת לודן הנדסה, הפעילה בשלושה מגזרים: מגזר שירותי תכנון הנדסי וניהול פרויקטים בתעשייה התהליכית, מגזר טכנולוגיות סביבה ואנרגיות מתחדשות ומגזר תוכנה ובקרה, דיווחה על הבנות בדבר קליטת פעילות הנדסה על ידי חברת הבת בהולנד אשר צפויה להגדיל את מחזור ההכנסות של החברה הבת בכ-10 מיליון אירו בשנת 2015.
קליטת פעילות ההנדסה הינה מתאגיד הולנדי בינלאומי המתמחה בייעוץ ותכנון הנדסי בתחומים מגוונים, לרבות בתחומי התעשייה בדגש על מתכת ובתחומי האנרגיה בדגש על חיפושי גז ונפט ימיים. חברת הבת בהולנד תמשיך בביצוע הפעילות המועברת, הכוללת חוזים בביצוע, ציוד עזר לתכנון ותוכנות.
במסגרת הפעילות המועברת מועסקים כ-113 עובדים, ועם קליטת הפעילות האמורה, תיקח על עצמה חברת הבת את התחייבויות תנאי ההעסקה כלפיהם.  
עסקה זו מצטרפת לעסקאות רכישה קודמות בתחומי התוכנה והבקרה עליהן דיווחה לודן בחודשיים האחרונים: רכישת השליטה בחברת ארדן קונטרול-טק הישראלית אשר מחזור ההכנסות השנתי שלה מסתכם בכ-60 מיליון שקל וכן חתימה על מזכר הבנות לרכישת שליטה בחברה גרמנית בעלת מחזור הכנסות שנתי של כ- 20 מיליון שקל. 
לודן סיימה את התשעה חודשים הראשונים של שנת 2014 עם הכנסות בגובה של 347 מיליון שקל, ורווח נקי בגובה של 4.2 מיליון שקל. סה”כ הון החברה ליום 30 בספטמבר 2014 הסתכם בכ-87 מיליון שקל.  
 
 


פי.סי.חץ