המשרד להגנת הסביבה השבית מפעל מזהם באשדוד

המשרד להגנת הסביבה השבית מפעל מזהם באשדוד

המשרד להגנת הסביבה הוציא צו השבתה למתקנים במפעל ה”קורנס” באשדוד לאור חריגות כבדות מתקני אוויר המותרים בחוק. הצו משבית פעילויות מרכזיות במפעל, המייצרות זיהום אוויר. בדיגומים סביבתיים של אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה נמצאו חריגות בפליטות חומרים מזהמים נדיפים, לרבות עופרת וארסן, חומרים שהוכחו כמסרטן וודאי בבני אדם. לאחר בחינת נתוני דיגומי אוויר, בדיקה בארובות ובחינת דו”חות סיור באזור התעשייה ובשטח המפעל נקבע כי ישנן חריגות משמעותיות מהתקנים המותרים בחוק; בעופרת נמדדו ערכים הגבוהים עד פי 3.5 מהערך המותר בחוק ובארסן הערכים שנרשמו היו פי 5.6 מהמותר. מדובר בשילוב של חומרים מסוכנים שונים רעילים לאדם ולסביבה. במקביל לבדיקות באיזור התעשייה ביצע מחוז דרום בדיקות נוספות באשדוד וניר גלים בהם לא נמצאו חריגות מהערכים הנקובים בחוק.
“הקורנס” עוסק בהתכת עופרת למיחזור מצברים. לאחר הליך שימוע שנערך במשרד הוחלט על הוצאת צו מניעה למפעל להפסקת כלל הפעולות הגורמות לזיהום אוויר.
ארסן הינו חומר המסווג כמסרטן וודאי בני אדם. כתוצאה מחשיפה לו תיתכן התפתחות של סרטן העור ועלייה בסיכון לסרטן כבד, שלפוחית השתן וריאות.
גם חשיפה לעופרת הינה מסוכנת אף בריכוזים נמוכים  החשיפה עשויה לגרום לעיכוב במערכת העצבים אצל עוברים, תינוקות וילדים, מה שעשוי להביא לפגמים מנטליים ופיזיים. כנגד המפעל עומדים עיצומים כספיים בסך מאות אלפי שקלים על עבירות סביבתיות.
 


פי.סי.חץ