ספקטרוניקס נמכרה לחברה אמריקנית תמורת 99 מיליון דולר

ספקטרוניקס נמכרה לחברה אמריקנית תמורת 99 מיליון דולר

חברת ספקטרוניקס הישראלית שעוסקת בפיתוח מערכות מבוססות חיישנים לגילוי להבות וכיבוי אש לשימושים צבאיים, נמכרת לחברה ההנדסית הגדולה אמרסון. העיסקה תתבצע בשני מהלכים מרכזיים: רכישת כל מניות החברה במזומן בהיקף של 79 מיליון דולר, ואחר מכן חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 20 מיליון דולר. העיסקה תתבצע במתכונת של מיזוג משולש הופכי, אשר מטרתו להפוך את ספקטרוניקס לחברה פרטית שאינה נסחרת בבורסה.
בעלי המניות העיקריים בחברה הם המייסד, יחיאל ספקטור, המחזיק ב-34.5% מהונה, קרן סקיי בראשות צבי יוכמן וניר דגן (16.5%) ויואל קרסו (10%). יו”ר החברה הוא מאמן הכדורסל צביקה שרף. עם השלמת המיזוג מניות ספקטרוניקס תימחקנה מהמסחר בבורסה בת”א. ספקטור יזכה איפה לאקזיט של כ-35 מיליון דולרים.
הגלאים האזרחיים של ספקטרוניקס בנויים משתי משפחות מרכזיות: גלאי אש אופטיים מסוג UV, IR, מצלמות CCTV ושילובים ביניהם, וכן גלאי גז אופטיים. המערכות האזרחיות של החברה מותקנות במתקנים כימיים ופטרו-כימים, דוגמת בתי-זיקוק, חברות דלק, אתרי קידוח ימיים ויבשתיים וכדומה. כ-89% מהמכירות הן לייצוא.
בעקבות הבטחת הרוכשת כי העובדים לא ייפגעו מהמהלך, הוחלט בהסכם הרכישה כי אמרסון מחויבת כי במשך 12 שנים ממועד השלמת העסקה, מספר העובדים במפעל בשדרות לא יפחת מ-159 עובדים (לפחות 85 עובדים במחלקת המחקר והפיתוח ולפחות 82 עובדים בהנהלה ובשיווק). תנאי העסקת העובדים לא ישונו מהותית לרעתם בהשוואה לתנאי העסקה הקיימים. בנוסף, ההסכם כולל הגדרה מדוייקת המציינת כמה עובדים ניתן יהיה לפטר אם תהיה ירידה במכירות, ושומר על יחס בין הירידה בעובדים לבין הירידה בהכנסות. כאשר היקף המכירות עולה, החברה הרוכשת מתחייבת להגדיל את מצבת העובדים בשדרות.
עוד התחייבה אמרסון שבתקופה של עשור לאחר הרכישה, היקף הייצור בשדרות לא יפחת מ-14 אלף גלאי אש ו-1,500 גלאי גז בשנה, או 100% מסך המכירות העולמיות השנתיות של גלאי אש וגלאי גז של החברה הרוכשת (לפי הנמוך בין השניים). התחייבות נוספת כוללת המשך של התרומות למוסדות רווחה וחינוך בשדרות, במשך חמש שנים, בסכום שלא יפחת מ-270 אלף דולר בשנה.
בשנת 2014 הסתכמו מכירותיה בכ-40 מיליון דולר, צמיחה של 15% מ-2013, אך נתון דומה לזה שנרשם ב-2012. הרווח הנקי הסתכם ב-5.3 מיליון דולר - פי 2 מ-2013. ב-2012 רשמה החברה הפסד של 1.8 מיליון דולר.


פי.סי.חץ