אלקטרה וקנדה ישראל מכרו פרויקט בחצי מיליארד דולר

אלקטרה וקנדה ישראל מכרו פרויקט בחצי מיליארד דולר

קבוצת אלקטרה וחברת קנדה ישראל חתמו על הסכם תמורות למכירת כל זכויות הבניה למגורים בפרויקט של החברות, עם חברת סטל סיטי, המוכרת כ-12 אלף יחידות דיור בשנה.
במסגרת ההסכם שנחתם, זכאיות השותפות לסך של  17% מתקבולי המכירות של הזכויות הנרכשות על ידי רוכשי הדירות העתידיים.  כמו כן, הרוכש ייטול על עצמו את מימון כל עלויות הבנייה, התשתיות ומבני הציבור בפרויקט. לצורך הבטחת התשלומים העתידיים לאלקטרה וישראל קנדה ערבה חברת האם של החברה הרוכשת כלפי השותפות הישראליות עד לסך של כ-600 מיליון דולר. 
הפרויקט בסנט פטרסבורג משתרע על פני כ-2,400 דונם עליהם ניתן לבנות כ-40 אלף יחידות דיור. בנוסף כולל הפרויקט כ-200 אלף מ”ר של שטחי מסחר שאינם כלולים בעסקת המכירה. היקף התקבולים הצפוי לאלקטרה וישראל קנדה נאמד בכחצי מיליארד דולר, אשר יתפרסו לאורך תקופת ההקמה והשיווק של הפרויקט.
שיווק השלב הראשון של הדירות צפוי ברבעון הרביעי של 2015 ואלקטר צפויה לקבל כ-43 מיליון דולר מתקבולי השלב הראשון שישמשו לפרעון הלוואת בעלים.  
איתמר דויטשר, מנכ”ל קבוצת אלקטרה, וברק רוזן ואסי טוכמאייר, בעלי ישראל קנדה, מסרו כי “הפרויקט בסנט פטרסבורג מבטא את יכולת אלקטרה וישראל קנדה להשביח קרקע לפרויקט מגורים גדול המשתווה בממדיו ומורכבותו לעיר גדולה בישראל. מיום רכישת הקרקע ועד היום הצלחנו לשנות את ייעוד הקרקע, לקבל אישור תב”ע, להגיע להסכמים מול ספקי התשתיות הנדרשים לעיר מגורים ולסכם את העירייה על בניית מבני ציבור הנדרשים לפיתוח הרובע”.


פי.סי.חץ