חברת שירותי ניקיון נמכרה לאלקטרה בכ-25 מיליון ש”ח

חברת שירותי ניקיון נמכרה לאלקטרה בכ-25 מיליון ש”ח

חברת “טווס שמירה אבטחה ושרותי ניקיון”  בבעלות האחים אילן, יואב ומאיר שמעוני, מכרה 60% מפעילותה לאלקטרה FM, חברה־בת של קבוצת אלקטרה שעוסקת בניהול, אחזקה ותחזוקה שוטפת של מבנים ומערכות, לפי שווי של כ־42 מיליון שקל. השלמת העסקה כפופה לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים.
בתמורה למניות הנמכרות, תשלם חברת הבת במועד ההשלמה סך של 25.2 מיליון שקל במזומן. בנוסף, במקרה בו הרווח הנקי של טווס בשנים 2015-2017 יעלה על סך של 18 מיליון ש”ח במצטבר, תשלם חברת הבת סך נוסף של 3.6 מיליון ש”ח.
כמו כן, העסקה כוללת אופציות CALL/PUT לרכישה/מכירה של יתרת הון המניות המונפק והנפרע של טווס, שהמועד הראשון למימושן הינו לאחר אישור הדוחות הכספיים של טווס לשנת 2020. במסגרת העסקה, יחתמו הצדדים במועד ההשלמה על הסכם בעלי מניות ביניהם וכן ייחתמו הסכמי ניהול בין טווס לחברה בבעלות בעלי המניות הנוכחיים של טווס, למתן שירותי ניהול לטווס למשך תקופה של כשש שנים.
ההסכם בין הצדדים נחתם כבר ב-9 ביוני, אך כניסתו לתוקף הושהה והותנה בהגעה למספר הסכמות שהושגו בהמשך, והחברה מפרסמת דיווח זה עתה, מאחר שלהערכתה היה קיים חשש כי פרסום קודם למועד כניסת ההסכם לתוקף עלול היה למנוע את השלמת העסקה.
חברת טווס מעסיקה כ-2,000 עובדים, והיא בעלת כמה לקוחות גדולים, בהם האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת בר אילן, מכבי שירותי בריאות וסיסקו. עסקת “טווס” מצטרפת לרכישות נוספות שביצעה לאחרונה לאלקטרה FM: חברת דנקו המתמחה בתחום עבודות גמר וחברת פז מערכות, המתמחה בתחום גילוי וכיבוי אש, שאותן רכשה החברה לאחרונה. מאלקטרה נמסר כי “הרחבת הפעילות מהווה סגמנט נוסף לאסטרטגיית ה-Life Cycle של קבוצת אלקטרה, הכוללת יזמות, הקמה ותפעול תחת קורת גג אחת”.
 
 
 


פי.סי.חץ