נייר חדרה נפרדת מאנרגיה משולבת תמורת 60 מיליון ש’

נייר חדרה נפרדת מאנרגיה משולבת תמורת 60 מיליון ש’

חברת נייר חדרה חתמה על מזכר הבנות למכירת חברת אנרגיה משולבת ומרכז האנרגיה הקיים שלה לאיי.סי פאואר,’ תמורת 60 מיליון שקל. 
הדיווח מגיע בהמשך לדיווחיה של נייר חדרה על הקמת תחנת כוח בטכנולוגיית קוגנרציה באמצעות חברת-בת בבעלותה המלאה, חברת אנרגיה משולבת.
לפי ההסכם, אי.סי פאואר תרכוש מהחברה את מלוא החזקותיה (100%) באנרגיה משולבת המחזיקה ברישיון להקמת תחנת כוח בהספק של 120מגוואט בטכנולוגיה קוגנרציה (לרבות הלוואות הבעלים שהעמידה החברה) ואת מרכז האנרגיה הקיים של החברה. 
בנוסף, תמחה החברה לאנרגיה משולבת את הסכם אספקת הגז הטבעי של החברה עם פרויקט תמר וכן את הסכם הולכת הגז הטבעי של החברה עם נתג”ז. 
בהתאם להוראות מזכר ההבנות, במסגרת השלמת העסקה, ככל שתושלם, החברה תתקשר בהסכם עם אנרגיה משולבת לפיו תספק אנרגיה משולבת לחברה, באופן בלעדי, את כל צרכי החשמל והקיטור של החברה החל ממועד השלמת העסקה ועד לתום 18 שנים ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח החדשה, ובסך הכל כ-21 שנה ממועד השלמת העסקה. 
מזכר ההבנות כולל עקרונות מסחריים להסכם אספקת החשמל והקיטור, לרבות כמויות ומחירים. 
מזכר ההבנות כולל גם הוראות הנוגעות להסכם שכירות לפיו החברה תשכיר לאי.סי פאואר את השטחים עליהם תוכננה הקמת תחנת הכוח החדשה. 
הצדדים למזכר ההבנות הסכימו כי יפעלו לחתימה על הסכמים מלאים שישקפו את תנאי מזכר ההבנות בתוך 75 ימים ממועד החתימה על מזכר ההבנות. כמו-כן, בהתאם להוראות מזכר ההבנות, השלמת העסקה כפופה לחתימה על ההסכמים המלאים ולהתקיימותם של תנאים מתלים בתוך 120 ימים ממועד חתימת ההסכמים.
אי.סי פאואר היא בעליה של תחנת הכוח הפרטית הראשונה בישראל, הפועלת במישור רותם ומייצרת חשמל בהספק של 440 מגוואט מגז טבעי במחזור משולב. התחנה מספקת חשמל מוזל בעיקר לצרכנים פרטיים.
 


פי.סי.חץ