האצת ייצוא הגז מתמר מגדילה את הסיכון הכלכלי למשק

האצת ייצוא הגז מתמר מגדילה את הסיכון הכלכלי למשק

נציגי המשרד להגנת הסביבה הציגו, בדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת בנושא מתווה משק הגז הטבעי, ניתוח סיכונים להאצת הייצוא ממאגר תמר. בהשוואה הכלכלית שביצע המשרד בין חלופות של שימוש מקומי בגז טבעי לעומת האצת הייצוא מתמר עולה, כי הפסד התועלת למשק מהאצת הייצוא לתמר עומד עד 62 מיליארד ש’’ח לאורך 15-20 שנים. על פי ניתוח המשרד, בשימוש מקומי בלבד בגז טבעי תרוויח המדינה תקבולים מהמשק המקומי, התחלואה והתמותה יצומצמו, עלוית של דלקים אחרים יצומצמו ויווצר ערך בתעשייה. בייצוא, לעומת זאת, התועלת היחידה היא תקבולים שתקבל ישראל ממדינות זרות.
עמדת המשרד כפי שהוצגה בוועדת הכלכלה היא כי המשק הישראלי עלול לשלם את המחיר ולספוג את הסיכונים ממציאת כמות גז קטנה מהצפוי. מלבד ההפסד בתועלת הבריאותית והכלכלית הכרוך ביצוא מואץ של הגז, גם השימושים המקומיים עלולים להצטמצם - בגלל היעדר ודאות ואופק הספקה למגזר העסקי. על פי המשרד, זו למעשה עלולה להיות נבואה המגשימה את עצמה כאשר מפעלי תעשייה יהססו לבצע השקעות בקווי יצור מבוסיסי גז - בגלל החשש ליציבות אופק ההספקה. בנוסף, מציינים במשרד, על פי המתווה המוצע פיתוח לוויתן עלול להתבסס על חוזי ייצוא בינלאומיים שהיציאה מהם יקרה.
עו”ד דלית דרור, היועצת המשפטית של המשרד להגנת הסביבה: “מהבחינה הסביבתית חשוב שכמה שיותר גז ילך לתוצרת מקומית, לתעשייה שתתפתח ולתחבורה. בנוסף, ההתחייבות שמצוינת במתווה בעניין הרגולציה מטרידה אותנו כי חשוב לנו שניתן יהיה להגן על הציבור והסביבה מאסונות, מפליטות, וטיפול בחומרים מסוכנים. כיום אנו מחילים את החוקים ונובל מצייתים תחת שמירת הטענה שהחוק לא חל עליהם. לכן חשוב לנו לקדם את הצעת חוק האזורים הימיים שתכיל בצורה ברורה את החוק הישראלי באזור הזה”.


פי.סי.חץ