מכון התקנים פתח קורס נוסף בנושא מיחזור פסולת בניין

מכון התקנים פתח קורס נוסף בנושא מיחזור פסולת בניין

 
מרכז הדרכה של מכון התקנים הישראלי, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה והתאחדות בוני הארץ, פתח לאחרונה קורס נוסף בנושא הריסות, הטמנה, ומחזור פסולת בניין לאנשי המקצוע בתחום: ממונה איכות סביבה, קבלנים, מנהלי עבודה בתחום ההריסות והשיפוצים, מנהלי פרויקטים, בעלי אתרי הטמנה ומחזור, אדריכלים מהנדסי תשתית ובניה ואנשי רישוי ופיקוח ברשויות המקומיות.                                          
פסולת בניין היא אחד מהמפגעים הסביבתיים במדינת ישראל. חלק לא מובטל מפסולת זו מגיע לשטחים הפתוחים של מדינתנו ואזורי טבע ייחודיים נפגעים אנושות. 
יש לציין כי, בכל שנה נוצרת בישראל כמות עצומה של פסולת בניין ועודפי עפר, המוערכת בכ-7.5 מיליון טון שמרביתם מכילים שיעור ניכר של פסולת בניה. 
הקורס נבנה במטרה להקנות ידע ומיומנויות בתחום הטיפול בפסולת הבניין על מנת לעמוד בדרישות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה.
הקורס עוסק בנושאים הבאים: מושגי יסוד בתחום פסולת הבניין, הדילמות והאתגרים בתחום הריסות מבנים, תוכנית עבודה לביצוע ההריסה, הפן התועלתי והכלכלי בהריסת מבנים, בטיחות באתר, חשיבות השימוש באגרגטים ממוחזרים והכרות עם פרויקטים בהם שולבו תוצרים ממוחזרים של פסולת בניין.
הקורס בן 10 מפגשים, מוכר כ- 6 ימי כשירות לממונה בטיחות מטעם המפקח על העבודה.


פי.סי.חץ