קבוצת עזריאלי השלימה את מכירת מרכז ההתפלה בפלמחים

קבוצת עזריאלי השלימה את מכירת מרכז ההתפלה בפלמחים

קבוצת עזריאלי הודיעה על השלמת עסקת מכירת הזכויות במרכז ההתפלה “דרך הים” בפלמחים.
השלמת העסקה התאפשרה לאחר התקיימות התנאים המתלים שנקבעו בהסכם. להערכת החברה, השפעת העסקה על תוצאותיה מאז החתימה על ההסכם ועד השלמת המכירה הייתה זניחה.
העסקה הושלמה על ידי ג’י.אי.אס, חברה בת בבעלות מלאה של גרנית הכרמל השקעות שהינה חברה בת בשליטת עזריאלי, מול צד שלישי שהינו תאגיד ייעודי אשר אינו קשור לחברה או למי מהחברות בשליטתה.
בחודש אוגוסט האחרון חתמה הקבוצה על מזכר הבנות (טרם נחתמה העסקה) למכירת מתקן ההתפלה בפלמחים לקרן תש”י תמורת 429 מיליון שקל. המהלך הנו חלק מהאסטרטגיה של קבוצת עזריאלי להישאר רק עם פעילות הנדל”ן המסורתית של החברה.
מרכז ההתפלה הוקם בשנת 2007 על ידי חברת ויה מאריס מקבוצת גרנית הכרמל בעלות של כ-100 מיליון דולר. בשנת 2013 הוכפל היקף ההתפלה של המתקן וכיום הוא ניצב על 90 מיליון מ”ק.


פי.סי.חץ