תדיראן ו-Gree האריכו את ההסכם בשלוש שנים נוספות

תדיראן ו-Gree האריכו את ההסכם בשלוש שנים נוספות

ארבעה שבועות אחרי שדיווחה לבורסה על המו”מ להארכת ההתקשרות עם Gree Electric Appliances, הוציאה תדיראן הולדינגס הודעה על הארכת ההתקשרות עם יצרנית המזגנים הסינית בהסכמי אספקה ופיתוח של מוצרי מיזוג אוויר תחת המותג “תדיראן”, עד ליום 31 ביולי 2018, כאשר בכפוף להסכמת הצדדים ההתקשרויות כאמור תוארכנה בשלוש שנים נוספות.
הארכת ההתקשרויות כאמור הינה על בסיס ההסכמים הקיימים בין הצדדים. בנוסף, נקבעו יעדי רכש לתקופה שבין יום 1 באוגוסט 2015 ליום 31 ביולי 2016, כאשר יעדי הרכש עבור השנים 2017 ו-2018 ידונו במהלך חודש מאי 2016 ומאי 2017, בהתאמה.
במאי שנת 2013 חתמו תדיראן ו-GREE -על הארכת ההסכם ביניהן לשנתיים נוספות, לרבות חלקי חילוף וכן פיתוח ורכישת מוצרי מיזוג אוויר, לתקופה של שנתיים, עד ל-31 ביולי 2015, עם אופציה להארכתו בשנתיים נוספות עד ל-31 ביולי 2017. על- פי “כלכליסט”, תדיראן, שהודיעה השנה על יציאתה מתחום מוצרי החשמל הלבנים לטובת התמקדות בתחום המזגנים, רכשה בשנת 2014 מהחברה הסינית מערכות מיזוג אוויר בהיקף של 242 מיליון שקל מספק המזגנים שלה, סכום שהיווה 67% מסך הרכישות שלה מספקים שונים עימם היא עובדת. בשנת 2013 ביצעה תדיראן הולדינגס רכישות בהיקף של כ-279 מיליון שקל מ-GREE אולם מכלל הרכישות שלה הן היוו אחוז נמוך יותר של 64%.
 


פי.סי.חץ