הכנסות דוראד אנרגיה ברבעון הראשון מסתכמות ב-680 מלש”ח

הכנסות דוראד אנרגיה ברבעון הראשון מסתכמות ב-680 מלש”ח

תוצאות אלומיי קפיטל ברבעון הראשון של שנת 2015 מלמדות כי דוראד אנרגיה, חברה בבעלותה ובבעלות קבוצת דורי, רשמה הכנסות של כ-680 מיליון ש”ח ורווח תפעולי של כ-90 מיליון ש”ח. אלומיי מימשה בסוף חודש אפריל אופציה להגדלת אחזקתה בדוראד ב-1.7% ומחזיקה כעת בכ-9.2% מתחנת הכוח באופן בלתי ישיר. 
תחנת הכוח דוראד החלה לפעול במהלך חודש מאי 2014. דוראד מציינת בדוחותיה כי הביקוש לחשמל מצד לקוחותיה הינו עונתי והוא מושפע,  בין היתר, מהאקלים השורר באותה עונה. 
רני פרידריך, מנכ”ל אלומיי קפיטל: “דוראד מציגה תוצאות טובות ורווחיות ברבעון הנוכחי, בהתאם לציפיות. עקב שביעות רצוננו מביצועי התחנה, מימשנו לאחרונה אופציה להגדלת האחזקה בשרשור בדוראד לכ-9.2%. לחברה אופציה נוספת להגדלת האחזקה בשרשור לכ-9.4%, בעוד כשנה. לרשות החברה עמדו נכון לסוף הרבעון הראשון מזומנים, שווי מזומנים, פקדונות ובטוחות סחירות בהיקף של כ-88 מיליון ש”ח לצרוך ביצוע השקעותיה בתחומי האנרגיה השונים ואלו מיועדים, בין היתר, להמשך פיתוח פרויקט האגירה השאובה בצוק מנרה ולבחינת השקעות בתחומי האנרגיה השונים. כמו-כן, דווחה החברה לאחרונה על אישור תוכנית רכישת מניות בהיקף של עד 3 מיליון דולר”.


פי.סי.חץ