ח”כ ברושי יוזם הצעת חוק לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת

ח”כ ברושי יוזם הצעת חוק לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת

ח”כ איתן ברושי יזם הצעת חוק לקידום תחום האנרגיה המתחדשת בישראל. על ההצעה חתומים 25 ח”כים מהקואליציה והאופוזיציה מחמש סיעות שונות.
ייצור חשמל ממקורות מתחדשים מאפשר הפחתה של השימוש בתחנות הכוח הקונבנציונאליות שמייצרות חשמל בשריפת דלקים (פחם, גז טבעי, סולר ומזוט), מונע זיהום סביבתי ותורם לביטחון האנרגטי של משק החשמל נוכח ביזור אתרי הייצור וגיוון מקורות הייצור.
תחום האנרגיה המתחדשת מקודם בישראל מאז שנת 2008.  בשנת 2009 הציבה הממשלה יעד לאומי לייצור חשמל ממקורות מתחדשים של 10% ייצור בשנת 2020 וכן נקבע יעד ביניים לייצור 5% עד לסוף שנת 2014.  כיום מיוצרים בישראל רק כ-2% בלבד באנרגיה מתחדשת. התחום נתקל בחסמים רבים וקידומו מתעכב, בעיקר נוכח חוסר תיאום בין משרדי הממשלה.
בשונה מחוקים קודמים מבקש חוק זה לקבוע יעדים לאומיים מחייבים לייצור חשמל בישראל ממקורות אנרגיה מתחדשים ולקבוע כלים ולוח זמנים ליישומם, על-מנת להביא לניצול משאבי הטבע הלא מתכלים בתהליכי ייצור החשמל, לסייע בהפחתת פליטת גזי החממה וזיהום האוויר, להפחית את התלות במקורות אנרגיה מתכלים ולעודד יוזמות בתחום ייצור החשמל הפרטי ממקורות מתחדשים.
ח”כ ברושי: “קיים קונצנזוס רחב בציבור בכלל וגם בכנסת כי פיתוח תחום האנרגיה המתחדשת מעוכב בישראל מזה שנים והמשמעות היא עיכוב פרויקטים לייצור אנרגיה ירוקה שיפחיתו את הזיהום מתחנות הכוח, יתרמו לאיכות הסביבה ולביטחון האנרגטי של משק החשמל.  המדובר בתחום שתורם באופן ישיר לפיתוח הפריפריה ויכול להיות מנוע לצמיחה כלכלית ויצירת מקומות עבודה חדשים בפריפריה.  ממשלות ישראל לא עשו מספיק בכדי להסיר את החסמים והחוק שהוגש יקבע הן את היעדים הלאומיים בחוק והן את הצורך לתאם בין המשרדים השונים ואת לוחות הזמנים למימושם”. 
 


פי.סי.חץ