שיטה חדשנית לטיפול בשפכים פותחה באוניברסיטת אריאל

שיטה חדשנית לטיפול בשפכים פותחה באוניברסיטת אריאל

 
בשנים האחרונות חל שינוי לרעה במערכת האקולוגית בהשפעתם של המפעלים התעשייתיים. אחת הבעיות העיקריות בטיפול בשפכים תעשייתיים היא הקושי לפרק פסולת המכילה מתכות כבדות. זיהום מי תהום או מקורות מים אחרים על ידי מתכות כבדות מהוות סכנה בריאותית אפילו בריכוזים נמוכים. 
המחקר בפיתוח שיטות ביולוגיות של קליטת יוני מתכת כבדות נעשה על ידי פולינה גבע ורותם קחטה במסגרת עבודת המסטר שלהן. פרופ’ מרינה ניסנביץ’ ממהמחלקה להנדסת כימיה וד”ר סטלה ארנוב ממחלקה לביולוגיה מולקולארית, הנחו את המחקר בשיתוף פעולה בין מחלקתי באוניברסיטת אריאל. 
המחקר מבוסס על שיטות גנטיות המכוונות לפיתוח זן שמרים בעל יכולת מוגברת לקליטת מתכות. בעזרת הנדסה גנטית התקבלו מספר זני שמרים שמכילים גן הומני MT2A החשוב לקליטת מתכות כבדות. 
תוצאות המחקר הראו שאכן, אחד מהזנים קולט יוני נחושת בהיקף מוגבר והוא יכול לסייע בניקוי מקורות מים מזוהמים. המחקר הנוכחי מהווה תשתית לשיטות אקולוגית עתידיות של טיפול בשפכים.
 


פי.סי.חץ