הושלם המיזוג בין גאון אחזקות וצינורות המזרח התיכון

הושלם המיזוג בין גאון אחזקות וצינורות המזרח התיכון

גאון אחזקות וצינורות המזרח התיכון הודיעו על השלמת עסקת המיזוג במסגרתה רכשה צינורות המזרח התיכון את אחזקותיה של גאון אחזקות בגאון אגרו. לאחר השלמת עסקת המיזוג, תחזיק גאון אחזקות בכ-67.38% מהונה המונפק של צינורות ומזכויות ההצבעה בה.
רכישה זו הינה בהמשך לאסטרטגיה עליה דיווחה קבוצת גאון ולאיחוד המטות שבוצע בקבוצה צינורות אשתקד. במסגרת זו מתכוונת החברה לרכז את פעילות הליבה שלה תחת צינורות ולהרחיב אותן בתחום התשתיות הזורמות באמצעות, בין היתר, רכישת פעילויות סינרגטיות להרחבת סל מוצריה.
גאון אגרו הינה חברה ותיקה ומובילה בתחום התשתיות הזורמות, בעלת אחזקות במספר חברות בולטות ביניהן: הכוכב, מדי ורד, שגיב ומצרפלס. היקף המכירות המצרפיות של הקבוצה (לרבות חברות כלולות) צפוי לצמוח לכ-700 מיליוני ש”ח ואיתנותה הפיננסית תתחזק.
גיא רגב מנכ”ל גאון אחזקות: “אני מברך על השלמת עסקת המיזוג, המהווה נדבך חשוב ביישום אסטרטגיית החברה למיקוד פעילותה בתחום התשתיות הזורמות. העסקה תגדיל את סל המוצרים והפתרונות שהקבוצה תציע ללקוחותיה, תאפשר שילוב טכנולוגיות ויכולות מחקר בין החברות ותגדיל את הסינרגיה בין המערכים השונים בקבוצה. כמו כן, יביא מהלך זה ערך מוסף ללקוחות הקצה, ירחיב את אופק הפעילות הבינלאומית, ויאפשר התייעלות אשר תסייע להגדלת רווחי הקבוצה. במקביל, ממשיכה החברה לפעול למימוש נכסים אשר אינם בליבת הפעילות של הקבוצה”.


פי.סי.חץ