מערכת סולארית על גגות ‘מילועוף’ מייצרת חשמל למפעלי מילואות

מערכת סולארית על גגות ‘מילועוף’ מייצרת חשמל למפעלי מילואות

מערכת סולארית שהותקנה על גגות מפעל מילועוף, בהשקעה כספית של כשבעה מיליון שקל, חוברה לא מכבר לרשת החשמל. המערכת תספק חשמל למפעל מילועוף בפרט ולמפעלי תשלובת מילואות בכלל. הספק מותקן של מערכת סולארית כ-630 קילוואט בשעה. 
המעבר לשימוש באנרגיה הסולארית יביא לחיסכון של כחצי מיליון שקל בשנה לתשלובת מילואות. 
לדברי און ברזילי מנכ”ל תשלובת מילואות, התקנת המערכת הסולארית היא פועל יוצא במדיניות הנהלת החברה לעשות שימוש במערכות שמצמצמות ומפחיתות את הפגיעה באיכות הסביבה בכלל ובאיכות האוויר בפרט. בשנה הבאה מתוכננים עוד שני פרוייקטים בתחום הסולארי, ובהדרגה יגדל השימוש באנרגיה ירוקה בתשלובת מילואות. 
בראש צוות ניהול הפרויקט עמד שמואל שצברג,מהנדס החשמל הראשי של תשלובת מילואות. 
 


פי.סי.חץ