אושרה הרפורמה לחיסול הבירוקרטיה בחיבור גז טבעי למפעלים

אושרה הרפורמה לחיסול הבירוקרטיה בחיבור גז טבעי למפעלים

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הרפורמה להסרת חסמים שעיכבו חיבור מפעלים לרשת הגז הטבעי, במסגרת חוק ההסדרים. ההצעה נועדה לטפל בחסמים הבירוקרטיים, שגרמו לעיכובים של שנים בחיבור גז לתעשייה – ולאפשר קבלת אישורים ממעבדות מוסמכות במקום המצב כיום המחייב אישור רשות הגז.
בדיון אישרה הוועדה להחיל את הרפורמה גם על משאיות המובילות גז טבעי דחוס (CNG) ומתקנים שיאפשרו למפעלים להשתמש בגז – כך שמי שיאשר את נסיעת המשאיות יהיה משרד התחבורה, ולא כמו היום שבו נדרש אישור הן של משרד התחבורה והן אישור של משרד האנרגיה והדבר מהווה חסם. 
עוד אישרה הוועדה הוראות מעבר, לפיהן כ-33 מפעלים בהם כבר זורם גז יצטרכו להיבדק לאחר שלוש שנים מיום שיקבע תקן מחייב, בהתאם להצעת היו”ר ח”כ איתן כבל. עוד אושר כי מפעלים שעדיין לא חוברו לגז אך קיבלו כבר אישורים, יכנסו להליך אישור מהיר במסגרת התקן החדש. עוד נקבע כי תוקם ועדה שתפקידה להכריע בסכסוכים בין החברות הפורסות את צינורות החלוקה לבין גופי תשתיות אחרים.
בדיונים הקודמים אושרו לוחות זמנים ברורים וקצרים לקבלת אישורי בטיחות למתקני הגז במפעלים, לקבלת אישורים להנחת קווי חלוקת הגז הטבעי וכן הליכים מקוצרים לתיאום בין גורמי התשתיות השונים – מה שהיווה עד כה חסם משמעותי בפריסת רשת החלוקה. 
רכז תעשייה ומסחר במשרד האוצר, אמיר רשף, ציין כי הרפורמה צפויה לחסוך למדינה 500-700 מיליון שקל בשנה והיעד הוא לחבר 450 מפעלים חדשים לרשת הגז הטבעי עד שנת 2020.


פי.סי.חץ