”הזדמנות ישראלית” מגדילה את החזקותיה ברישיונות “פלאג’יק

”הזדמנות ישראלית” מגדילה את החזקותיה ברישיונות “פלאג’יק"

שותפות חיפושי הגז והנפט “הזדמנות ישראלית” הודיעה על רכישת יתרת החזקותיו של טדי שגיא ברישיונות פלאג’יק והגדלת החזקתה ברישיונות אלו. במסגרת העסקה חברת דאדן, הנמצאת בשליטתו של טדי שגיא, תעביר ל”הזדמנות ישראלית” את כלל זכויות ההשתתפות ברישיונות פלאג’יק בה היא מחזיקה - 9% מתוך 100%. תמורת זכויות אלו לא תשולם לדאדן כל תמורה מידית, אך “הזדמנות ישראלית” התחייבה לשלם לה 50% מהכנסותיה בגין 9% המועברים, וזאת עד לסכום מצטבר של 5 מיליון דולר.
העסקה הנוכחית מגיעה לאחר שבמהלך השנה האחרונה הגדילה “הזדמנות ישראלית” את חלקה ברישיונות מ-10% ל-16. לאחר העסקה הנוכחית יגדלו החזקות “הזדמנות ישראלית” לכדי 25% ברישיונות, בכפוף לאישורים הנדרשים.
אייל שוקר, מנכ”ל הזדמנות ישראלית: “הימצאותם של מאגרי גז גדולים בשטח הימי של ישראל הינה עובדה מוכחת. הגדלת ההחזקות ברישיונות פלאגי’ק היא הזדמנות מצוינת להרחבת פעילותה של ’הזדמנות ישראלית’, אנו מאמינים כי העסקה תתרום רבות להתפתחות החברה ולהגשמת יעדיה”.


פי.סי.חץ