הוגשה תביעה כנגד אלקו בסך כ-113 מיליון אירו

הוגשה תביעה כנגד אלקו בסך כ-113 מיליון אירו

אלקו הודיעה לבורסה כי קיבלה העתק תביעה אשר הוגשה כנגד Elco Holland B.V, חברה בת שלה, וכנגדה, על ידי המפרק של ACE SAS, חברה בת לשעבר של החברה, וחברות בנות שלה, בסך המוערך בכ-113 מיליון אירו. 
בתביעה טוען המפרק, כי לאור הנסיבות במסגרתן מכרה אלקו הולנד את ACE בשנת 2013 לקרן גרמנית, יש לחייב את אלקו הולנד ואת החברה במלוא התחייבויות ACE לנושיה, אותן הוא מעריך כאמור בכ-113 מליון אירו.
לעמדת החברה, התביעה הינה קנטרנית ומשוללת יסוד, ולחברה קיימות טענות הגנה חזקות אשר יסייעו לה להתמודד עם התביעה באופן שלא תהיה לה השפעה מהותית לרעה על החברה.
אלקו היא חברת החזקות הפועלת בתחום התעשייה באמצעות אלקטרה, בתחום הנדל”ן באמצעות אלקטרה נדל”ן ו-LAT ובתחום קמעונות מוצרי החשמל ומוצרי “עשה זאת בעצמך”, באמצעות אלקטרה מוצרי צריכה (אמ”צ).


פי.סי.חץ