גולן פלסטיק תקים מפעל בקנדה בעלות 3 מיליון דולר

גולן פלסטיק תקים מפעל בקנדה בעלות 3 מיליון דולר

גולן מוצרי פלסטיק הודיעה כי דירקטוריון החברה אישר את התקשרותה במזכר הבנות לא מחייב עם חברה קנדית - צד שלישי בלתי קשור, להקמת חברה משותפת - בחלקים שווים - בקנדה. 
החברה המשותפת תקים בקנדה מפעל לייצור צינורות PEX לשיווק בארה”ב עבור תעשיות הכרייה, הנפט, חולות הנפט והגז ולשיווק בקנדה עבור תעשיות אלו וכן לענף התשתיות והמים. 
גולן מוצרי פלסטיק מקיבוץ שער הגולן, מייצרת מערכות צנרת פלסטיק בטכנולוגיית פקס (PEX). צינורות הפלסטיק של גולן משמשים בין השאר למערכות מיזוג אוויר, מערכות לחימום רדיאטורים וחימום תת רצפתי, מערכות צנרת אינסטלציה דירתית למים חמים וקרים עד 95°C, מערכות להולכת גז, מערכות להולכת זורמים בתעשייה ובארות מים.
גולן תעניק לחברה המשותפת רישיון לשימוש בידע הדרוש לייצור הצינורות ותמיכה טכנית. השותף הקנדי אחראי לקבלת אשראי מצדדים שלישיים וכן יספק לחברה המשותפת שירותים שונים לתמיכה בשיווק של החברה כגון ידע על השוק, קשרים מסחריים ושירותים נוספים. היקף ההשקעה הדרוש להקמת המפעל מוערך על-ידי הצדדים בכ-3 מיליון דולר, כאשר הצדדים יפעלו להשגת המימון הדרוש להקמת המפעל ממקורות מימון חיצוניים. במידה ולא ימצא מימון מלא ממקורות חיצוניים, החברה והשותף הקנדי אחראים על השלמת המימון הדרוש להקמת המפעל באופן שווה. ביצוע ההתקשרות כפוף, בין היתר, למשא ומתן וחתימה על הסכם מפורט ולאישורו על-ידי הדירקטוריון של כל אחד מהצדדים.
גולן פלסטיק שנוסדה ב-1964 והינה בבעלות קיבוץ שער הגולן, נסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי של 183 מיליון שקל.


פי.סי.חץ