“הזדמנות ישראלית” קיבלה 25% מרישיון “חתרורים” בים המלח

“הזדמנות ישראלית” קיבלה 25% מרישיון “חתרורים” בים המלח

הממונה על ענייני הגז והנפט במשרד התשתיות אישר את בקשת שותפות חיפושי הגז והנפט “הזדמנות ישראלית” לקבלת 25% מרישיון “חתרורים” שבאזור ים המלח.
רישיון “חתרורים” משתרע על שטח של כ-94 קמ”ר באזור ים המלח. בשנת 1995 ביצעה קבוצת דלק קידוח בשטח הרישיון, בעומק של כ-2 קילומטר, ונמצא בו נפט. יצוין כי היה זה הקידוח האחרון שביצעו קבוצת דלק ואבנר ביבשה, טרם תגליות הגז בים. בזמנו הוחלט שלא להפיק את הנפט מהמאגר בשל שיקולי כדאיות, לנוכח מחירי הנפט הנמוכים באותה תקופה. כעת כוונתן של השותפויות הינה להיכנס מחדש לקידוח “חלמיש” ולבצע קידוח אלכסוני למרכז החזוי של המאגר. תוכנית הקידוח, שיעשה ביוזמת ד”ר אלי רוזנברג, מייסד שותפות אבנר, מתבססת על תוצאות סקר סייסמי שהתקבל מתוך חור הקידוח בעבר, כאשר הקידוח החדש יתבצע תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.
על פי תוכנית העבודה שצורפה לרישיון, על החברות המחזיקות ברישיון לפרסם דו”ח משאבים פרוספקטיביים עד לאחד במאי 2016, להגיש תוכנית קידוח עד לנובמבר 2016 ולהתחיל את הקידוח במקום עד נובמבר 2017.
אייל שוקר, מנכ”ל הזדמנות ישראלית: “כניסה לרישיון חתרורים מהווה הזדמנות לפעול ולפתח רישיון חדש באזור בו כבר הוכח בעבר כי נמצא נפט ומידע גיאולוגי רב לגבי השטח כבר קיים”.


פי.סי.חץ