המצרים יפצו את חברת חשמל ב-1.76 מיליארד דולר

המצרים יפצו את חברת חשמל ב-1.76 מיליארד דולר

חברות הגז המצריות EGAS ו-EGPC יפצו את חברת החשמל בסך של כ-1.76 מיליארד דולר בתוספת ריבית, שתחושב על-פי מנגנון שנקבע וכן החזר חלקי של ההוצאות המשפטיות. כך נקבע לאחר הליך בוררות בינלאומית בין החברה הישראלית שתבעה פיצוי של למעלה מארבעה מיליארד דולר מחברתEMG ומחברות הגז המצריות. חברת החשמל תפעל למימוש פסק הבוררות בהידברות עם חברות גז אלו.
הבוררות נערכה בלשכת המסחר הבינלאומי בפני שלושה בוררים בינלאומיים, כשהדיונים התקיימו בדלתיים סגורות. הזרמת הגז ממצרים הופסקה עם ההפיכה שפרצה בשנת 2011. חברת החשמל תבעה פיצויים בגובה 4.7 מיליארד דולר באוקטובר 2013. דרישת חברת החשמל נוגעת לאי אספקת גז טבעי ממצרים מפברואר 2011, במהלכו נרשם הפיצוץ הראשון בקו הגז אשקלון-אל עריש. צינור זה הוביל גז מצרי לתחנות הכוח של חברת החשמל מ-2008. גז זה היווה 18% מסל דלקי חברת החשמל. 
בסופו של דבר באפריל 2011 הודיעה מצרים על הפרת הסכם אספקת הגז בטענה לחובות לכאורה מצד EMG.
יצוין כי ב-2011 נרשמו עשרה פיגועים נוספים בצנרת. הפסקת אספקת הגז אילצה את חברת החשמל לעבור לשימוש בסולר, אשר עולה פי 10 משימוש בגז, דבר אשר ייקר את מחיר החשמל לתושבי ישראל בעשרות אחוזים.


פי.סי.חץ