תוואי החשמל חוצה מכתש רמון הועבר לאישור הממשלה

תוואי החשמל חוצה מכתש רמון הועבר לאישור הממשלה

הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות (ות”ל) החליטה להעביר לאישור הממשלה את תת”ל/ 60 - תוואי החשמל (161 ק”ו) חוצה מכתש רמון. 
הוועדה דנה בהערות הוועדות המחוזיות שהוגשו לתת”ל/60 - תוכנית לקו חשמל טמון חלקית (161 ק”ו) במכתש רמון, שנועד לשפר את אספקת החשמל לדרום המדינה בואך אילת. לאחר הקמת הקו החדש, יפורק הקו העילי הקיים החוצה את המכתש ממזרח לכביש 40.
החלופה שאושרה על ידי הות”ל, הנה חלופה המשלבת בין חלק טמון לחלק עילי; התוואי העילי מעל המצוק יעקוף את אזור התעסוקה והתיירות המתוכנן של מצפה רמון מצפון, ירד מהמצוק וימשיך בעומק המכתש בקטע טמון של כ-7-8 ק”מ, ולאחר מכן בצמוד לכביש 40 בקטע עילי עד היציאה מהמכתש.
תת”ל/60 היא חלק ממערכת ההולכה הקיימת והמתוכננת בדרום, שנועדה לשדרג את מערך אספקת החשמל לצרכנים רגישים באזור הערבה ואילת, לרבות מלונאות וצבא וכן לצורך הולכת החשמל מהתחנות הסולאריות העתידות לקום באזור.
החלק הצפוני של הקו, עד תחמ”ש מצפה רמון, קיים, והחלק הדרומי של הקו יוקם מכח הרשאה. החלק הכלול בתת”ל, החוצה את המכתש, הוא בין שני מקטעים אלה.
בחינת חלופות המקרו נערכה כחלק מדו”ח חלופות שהוגש לות”ל. הבדיקה שמה דגש על ניתוחים נופיים ואקולוגיים שנערכו על ידי חברת החשמל ורשות הטבע והגנים הלאומיים.
חברי הוועדה שיבחו את העבודה שנעשתה ואת שיתוף הפעולה והעבודה המדוקדקת של כל הגורמים המעורבים בתהליך להשגת הסכמה רחבה בוועדה. עתה, עוברת התוכנית לאישור הממשלה.


פי.סי.חץ