פונו 10 ניסיונות פלישה לאדמות המדינה בנגב

פונו 10 ניסיונות פלישה לאדמות המדינה בנגב

 
במסגרת מבצע אכיפה מרוכז נגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב, נהרסו ופונו עשרה מבנים בלתי חוקיים וניסיונות פלישה לאדמות המדינה ברחבי הנגב.
ברשות מקרקעי ישראל (רמ”י) מציינים כי, מדיניות האכיפה התקיפה במסגרתה פולשים לאדמות המדינה נתבעים להחזיר לקופת המדינה את עלויות הפינוי, רשמה הישגים כאשר בחמישה מתוך עשרת המקרים ביקשו הפולשים להרוס ולפנות בעצמם מבנים שהקימו באופן בלתי חוקי כדי להימנע מהתביעות הכספיות המוגשות ע”י הרשות בדרישה להחזר עלויות הפינוי, ובכך חסכו לקופת המדינה הוצאות ניכרות.
באזור נחל דודאים שבו ופינו מפקחי הרשות והסיירת הירוקה, בליווי המשטרה, שלושה מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו לאחרונה על ידי פולשים בדואיים, שהפרו בכך פסיקה מפורשת של בית המשפט.
באזור כתף בתרים פונו שלושה מבנים קלים שהוקמו באופן בלתי חוקי, ונהרסו על ידי הפולשים עצמם, מאחר ואלה ביקשו להמנע מהמשך תביעות והוצאות משפטיות בגין פינויים. במסגרת ביצוע צווי סילוק פולשים, פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה מבנה בבנייה קלה שהוקם על ידי מסיגי גבול באום בטין.ברהט, פינו והרסו המפקחים מבנה לאחר שפולש הקים במקום מבנה ורצפת בטון ללא היתר ובניגוד לחוק. הפולש ביקש להרוס בעצמו את רצפת הבטון על מנת להמנע מהוצאות נוספות בגין עלויות הפינוי. מתוקף צווים מינהליים של משרד הפנים, פינו כוחות האכיפה מבנים בלתי חוקיים נוספים שהוקמו לאחרונה: ביישוב ביר הדאג’ מבנה קל נהרס עצמית על ידי הפולש, בשכונה 2 ברהט, נהרסה חניה מסיבית מקורה שנבנתה ללא היתר ובניגוד לחוק.
אילן ישורון, מנהל מרחב שמירה דרום ברשות מקרקעי ישראל: “מפקחי הרשות פועלים בכל רחבי המדינה במטרה להגן על אדמות המדינה מפני פולשים אשר גוזלים את אדמות הציבור בניגוד לחוק. אין ספק שמדיניות האכיפה במסגרתה המפקחים מבהירים לפולשים כי הם פועלים בניגוד לחוק וכי אם יפונו הם חשופים לתביעות והוצאות כספיות בגין עלויות הפינויים לקופת המדינה אפקטיבית במיוחד, כאשר במקרים רבים הפולשים עצמם מתפנים מבלי שאנו נדרשים לבצע פינוי הכרוך בהפעלת שוטרים, מפקחים וציוד מכני הנדסי ובהוצאות ניכרות”.


פי.סי.חץ