נייר חדרה זיהם וישלם 200 אלף שקל

נייר חדרה זיהם וישלם 200 אלף שקל

שופט בית משפט השלום בחיפה, זאיד פלאח הטיל קנס של 200 אלף שקל על חברת נייר חדרה בגין זיהום נחל חדרה. שלושה בכירים בחברה ישלמו קנסות בלא שיורשעו באחריותם לזיהום. 
בכתב האישום שהגיש המשרד להגנת הסביבה צוין כי בתחילת שנת 2010 החל מפעל הנייר להפעיל מכונה חדשה הנקראת “מתקן מכונה 8”. מתקן זה מהווה תוספת למכונות המערך לייצור ניירות אריזה במפעל, אשר עושות שימוש בפסולת נייר כחומר גלם. תוספת זו מגבירה את כמות השפכים של המפעל ויוצרת עומסי עבודה גבוהים יותר על מערך טיהור השפכים.
באחריות לכך נשאו נתן שטל, שהיה אחראי לטיפול תפעולי במתקן השפכים במפעל; משה שריר, שהיה מנהל פיתוח וטכנולוגיה; וגדעון ליברמן, שהיה סמנכ”ל התפעול. פלאח החליט שלא להרשיע אותם, לנוכח החשש שהדבר יפגע בעתידם המקצועי ולאור העובדה שהשקיעו מאמצים רבים בהפסקת הזיהום. 
“הנאשמים השקיעו שנים רבות מחייהם בכדי להגיע אל המעמד אליו הגיעו ובין היתר דאגו לשמור על איכות הסביבה. אין למנוע מאדם סיכוי תעסוקתי עתידי גם אם הוא מגיע לגיל פרישה. שוכנעתי ששיקומם של הנאשמים עלול להיפגע אם יורשעו בדין ושוכנעתי שסיכויי העסקתם בעתיד עלולים להיפגע באופן משמעותי אם הם יורשעו”, ציין השופט פלאח. פלאח החליט שלא להטיל על השלושה עבודות לשירות הציבור. שטל ושריר ישלמו 10,000 שקל כל אחד, וליברמן - 12,000 שקל. נייר חדרה חויבה גם לחתום על התחייבות של 400 אלף שקל לשלוש שנים שלא לבצע שוב עבירות זיהום.


פי.סי.חץ