אפקון תחלק דיבידנד של 10 מיליון שקל לבעלי המניות

אפקון תחלק דיבידנד של 10 מיליון שקל לבעלי המניות

דירקטריון אפקון החזקות החליט לאחרונה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסכום כולל ברוטו של 10 מיליון ש”ח. ביצוע החלוקה כפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
טרם האישור, בחן דירקטוריון החברה את עמידת החברה במבחן הרווח ובמבחן יכולת הפירעון הקבועים בסעיף 302 לחוק החברות. כמו כן, בחן הדירקטוריון את מקורות המימון העומדים לרשות החברה לשם פירעון חובותיה והתחייבויותיה, הקיימות והעתידיות, כמו גם את תזרימי המזומנים הצפויים של אפקון, את הונה העצמי, מצב הנזילות והשפעת החלוקה על משתנים אלו ועל פעילותה השוטפת ותוכניותיה העסקיות של החברה.
בנוסף, החברה שיתפה את בעלי מניותיה ברווח שנוצר לחברה מעסקת ההשקעה של קרן טנא בחברת ת.י.ב.א. מחקר ופיתוח, שבעקבותיה צפויה החברה לרשום, ברבעון הרביעי של שנת 2015, רווח הון לפני מס בסך של כ-8 מיליון דולר (כ-31 מיליון ש”ח), וכן צפוי תזרים מזומנים (בניכוי העלויות הכרוכות בביצוע העסקה), של כ-6.3 מיליון דולר (כ-24.5 מיליון ש”ח).
קבוצת אפקון החזקות הינה מהקבוצות הוותיקות, המנוסות והמובילות בישראל בביצוע ומתן פתרונות כוללים לפרויקטים עתירי מערכות וטכנולוגיות בתחומי התשתיות, מערכות אלקטרומכניות, בקרה ואוטומציה ותקשורת. 
קבוצת אפקון פעילה בתחומי התמחותה השונים, במגוון מודלים עסקיים: כיזם, כקבלן ראשי,  כקבלן משנה וכספק שירותים ואחזקה. לאחר שלב התכנון, ההקמה והביצוע מספקת הקבוצה גם חוזי שרות ואחזקה רב שנתיים.
בתחום מיזוג האוויר מתמחה אפקון בביצוע פרויקטי מיזוג אוויר, חימום, קירור ואוורור במגזר התעשייתי, המסחרי, במוסדות אקדמיה, בתי חולים, מלונות, מגדלי משרדים, מרכזי אנרגיה ועוד, והיא מהגדולות והמקצועיות ביותר בתחומה בישראל
 בין חברות ההקבוצה נמנית “ארז קירור והנדסה” שהינה חברת-בת של אפקון התקנות ושירותים מקבוצת אפקון. ‘ארז’ שנוסדה לפני כ-60 שנה מתמחה בתכנון, ייצור והקמת מערכות קירור ייחודיות על בסיס אמוניה, גליקול ופריאון לטמפרטורות נמוכות עד מינוס 70 מעלות צלסיוס, לרבות מערכות קירור מים לתעשייה, בתי קירור לתעשיית המזון, מנהרות קירור והקפאה ועוד.                                                     
 


פי.סי.חץ